Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

навчальної дисципліни “Вступ у спеціальність”: задачі дисципліни. Роль і місце економічної служби на підприємствах різних форм власності, видів господарювання і організаційно-правового статусу

План 1. Вступ 3 1.1. Мета навчальної дисципліни “Вступ у спеціальність”: задачі дисципліни. Роль і місце економічної служби на підприємствах різних форм власності, видів господарювання і організаційно-правового статусу 3 1.2. Поняття економіки. Економіка, як наука про обмеженість ресурсів та проблему економічного вибору 4 1.3. Економічні цілі. Основні економічні проблеми 5 2. Цивільна авіація в транспортній системі України. Стан, проблеми, перспективи розвитку 7 3. Коротка характеристика підприємства “Київський авіаційний завод АВІАНТ” 8 3.1. Історія розвитку 8 3.2. Організаційно-правова форма підприємства 9 3.3. Аналіз діяльності підприємства в динаміці 10 3.4. Проблеми та перспективи розвитку 11 4. Організаційна структура підприємства 12 5. Роль економічних служб і фахівців економістів у підвищенні ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності в умовах переходу до ринкової економіки 14 5.1. Економічні служби на підприємствах, їх задачі і функції 14 5.2. Кваліфікаційні характеристики фахівців економістів: основні обов’язки та права фахівців-економістів 15 6. Роль відділів оплати праці в організації оплати праці та підвищенні ефективності діяльності підприємств 16 6.1. Організація оплати праці на підприємстві: нормування праці, форми та системи оплати праці 16 6.2. Державне та договірне регулювання оплати праці 18 6.3. Зміст тарифної угоди на виробничому рівні як складової частини колективного договору 20 Література 22
2

Накопители на дискетах

Накопители на дискетах
3

Напрями інформаційної діяльності

Вступ 3 1. Напрями інформаційної діяльності 4 2. Види ефективності науково-інформаційної діяльності 8 3. Інтенсивні шляхи розвитку науково-інформаційної діяльності. Зміст і особливості 12 4. Фінансування науково-інформаційної діяльності 14 Висновки 17 Література 18
4

Науковий метод управління й управлінський цикл

Вступ 1. Науковий метод управління й управлінський цикл. 2. Управлінська інформація і закономірності її руху. 3. Теорія інформації. 4. Інтегрована система інформаційної підтримки системи управління виробництвом
5

Національний банк України як орган валютного регулювання та контролю

Зміст Вступ 2 1. Національний банк України як орган валютного регулювання та контролю 4 1.1 Принципи організації та правові основи діяльності НБУ 4 1.2. Функції та сутність НБУ 8 1.3. Характеристика роботи НБУ як органу валютного регулювання 11 2. Аналіз діяльності НБУ у сфері валютного регулювання та контролю 21 2.1 Контроль за наданням ліцензій на проведення валютних операцій 21 2.2 Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями 28 2.3 Валютний контроль проти відмивання грошей 40 3. Характеристика основних напрямків удосконалення обслуговування банку 49 3.1 Запровадження форм валютного регулювання. Валютні інтервенції. Валютні девальвації (ревальвації) 49 3.2 Основні напрямки відповідності оптимального режиму валютного регулювання особливостям періоду ринкової трансформації економіки та підвищення рівня прозорості системи валютного регулювання 56 Висновки 60 Література: 65
6

НЕОБХІДНІСТЬ І ЗАВДАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ПРАВА

ПЛАН. 1. НЕОБХІДНІСТЬ І ЗАВДАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ПРАВА. 2 2. СПРОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОДИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. 2 3. КОДЕКС “ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД”. 3 3.1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 4 3.2. СУДОВА СИСТЕМА 4 3.3. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 5 3.4. СМЕРТНА КАРА 5 4. ІДЕЯ І ПЕРШОДЖЕРЕЛА ЗБІРНИКА. 6 5. ПРОЦЕС КОРОТКИЙ НАКАЗНИЙ, ВИДАНИЙ ПРИ РЕЗИДЕНЦІЇ ГЕТЬМАНСЬКІЙ. 7 6. СУД І РОЗПРАВА В ПРАВАХ МАЛОРОСІЙСЬКИХ. 7 7. КНИГА СТАТУТ ТА ІНШІ ПРАВА МАЛОРОСІЙСЬКІ. 8 8. ЕКСТРАТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ. 9 9. ЕКСТРАКТ ІЗ УКАЗІВ, ІНСТИТУЦІЙ ТА УСТАНОВ. 10 10. КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 14
7

Несуперечність думки.

План 1. Несуперечність думки. Закон виключеного третього і його практичне значення для юриспруденції. 3 2. Несумісність думок. Закон несуперечності та його роль у діяльності законодавчих та правоохоронних органів. 6 3. Задачі. 8 1. Дати аналіз дефініції (визначити чи правильна вона, коли ні, то яке правило порушено): логіка – наука про закони правильного мислення. 8 2. Дати аналіз поділу (визначити чи є він правильним, коли ні – то яке правило порушено): складні судження поділяються на судження кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації, еквіваленції та заперечення. 9 3. Проаналізувати судження (визначити його вид та структуру): церковні шлюби укладаються в церкві за релігійними обрядами. Записати судження, яке суперечить даному. 9 4. Формалізувати судження: “Або М. і П. обидва брали участь у вчиненні цього злочину, або обидва непричетні до нього”. 10 5. Встановити дотримання основних принципів правильного мислення у міркуванні: якщо суддя потерпілий, то він не має права вести справу. 10 6. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: А V В = (А V В) Λ ( ). 11 7. Наведіть приклад ІІ фігури простого категоричного силогізму. Вкажіть його терміни і модус. 11 8. Чи випливає з необхідністю висновок А з таких підстав? 1) В V (С Λ ); 2) С → ; 3) ; 4) Е V D. 13 9. Побудуйте пряме доведення тези Т, виходячи з таких аргументів: 1) А V (В V С); 2) А → ; 3) ; 4) С. 14 10. Побудуйте спростування тези Т, користуючись аргументами: 1) В  ; 2) А V В; 3) Т  . 14 Література 16
8

Организация документооборота и сохранение документов

План 1. Организация документооборота и сохранение документов 3 1.1. Организация документооборота 3 1.2. Сохранение документов 4 2. Учёт операций на счетах в банках 8 2.1. Порядок открытия 8 2.2. Порядок переоформления и закрытия счёта 9 2.3. Учёт движения средств у национальной и иностранной валюте 12 2.4. Отображение курсовых разниц 17 2.5. Отображение бухгалтерских регистров и корреспондентских счетов по учёту средств на счетах в банке 20 Литература 23
9

Организация документооборота и сохранение документов

План 1. Организация документооборота и сохранение документов 3 1.1. Организация документооборота 3 1.2. Сохранение документов 4 2. Учёт операций на счетах в банках 8 2.1. Порядок открытия 8 2.2. Порядок переоформления и закрытия счёта 9 2.3. Учёт движения средств у национальной и иностранной валюте 9 2.4. Отображение курсовых разниц 9 2.5. Отображение бухгалтерских регистров и корреспондентских счетов по учёту средств на счетах в банке 9 Литература 9
10

Организация и особенности учета финансового результата и распределения прибыли организации

Введение 3 1. Организация и особенности учета финансового результата и распределения прибыли организации 6 2. Учет доходов и расходов будущих периодов 22 3. Учет прочих доходов и расходов 33 Выводы 53 Список использованной литературы 54
11

Основні джерела і риси права Франції новітнього періоду

ПЛАН 1. Основні джерела і риси права Франції новітнього періоду. 2 2. Основні джерела і риси права Англії новітнього періоду. 5 3. Абсолютна монархія у Франції. Державний устрій в період абсолютизму. Реформи Рішельє та Людовика ХІV. 8 Список використаної літератури 12
12

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Зміст 1. Теоретична частина 3 1.1. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 3 1.2. Подвійний запис. Кореспонденція рахунків 4 2. Практичні завдання 5 Список літератури 18
13

Основные виды и системы оплаты труда

Основные виды и системы оплаты труда 3 Задача 1. 13 Ответ. 13 Задача 2. 13 Ответ. 14 Литература. 16
14

Основные виды экономической информации

Вступление. Основные виды экономической информации Основные источники экономической информации по МЭО и внешнеэкономической деятельности. Механизм организации международной статистики Основные международные экономические классификации Источники информации по МЭО Информационное обеспечение (на примере ценовой информации) Продукция производителей информационных услуг Электронные информационные услуги Единая система внешнеэкономической информации. Использование INTERNET в деловых коммуникациях и бизнесе Заключение Литература
15

Основные законы экологии и общества

1. Основные законы экологии и общества 3 2. Классификация промышленных выбросов в атмосферу. Методы очистки и их эффективность 12 Литература 15
16

Основные школы и концептуальные направления современной социологии

ПЛАН 1. Функционализм 3 2. Структурно-функциональный анализ как теория общества 4 3. Структурно-функциональный анализ как метод социального исследования 6 4. Теории социального конфликта 7 5. Концепция социального обмена 9 6. Психоаналитические теории 10 7. Феноменологическая социология 15 8. Прикладная социология 16 Вывод 17 Список использованной литературы 18
17

Особенности реализации функций менеджменту в туризме

ПЛАН 1. Особенности реализации функций менеджменту в туризме 3 1.1. Планирование 4 1.2. Организационная функция 4 1.3. Мотивация 5 1.4. Функция контроля 6 2. Эффективность и особенности использования методов менеджмента в туризме. Их классификация и характеристика. 6 3. Роль экономических методов управления в переходный к рыночным отношениям период 8 Список использованной литературы 11
18

Особенности услуг как товара и управления ними.

Содержание Введение 3 1. Сущность услуги в сорвременных рыночных условиях 4 2. Характеристики услуги 6 3. Маркетинговые стратегии для организаций сферы услуг 11 Вывод 19 Список использованной литературы 20
19

Особливості кісткових м'язів

ПЛАН Вступ 3 1. Особливості кісткових м'язів 4 2. Поперечносмугасті м'язи 5 2.1. Міозин (товсті філаменти) 6 2.2. Актин (тонкі філаменти) 7 3. Біомеханічна характеристика рухів кісткових м'язів 8 3.1. Реакція типу «усе або нічого» 8 3.2. Скорочувальна реакція 8 3.3. Теорія ковзаючиих ниток 9 4. Електромеханічне сопряжіння. Постачання енергією. 10 5. Іннервація кісткового м'яза 13 5.1. Регуляція сили скорочення кісткових м'язів 14 5.2. Типи кісткових м'язових волокон 15 5.3. М'язові веретена і рефлекс на розтяг 16 5.4. Гальмові рефлекси. Сухожильні рецептори. 18 Висновок 20 Список використаної літератури 21
20

Отличие локального ответа от потенциального

План 3. Отличие локального ответа от потенциального действия. 3 9. Собственные сосуды сердца и их физиологическая роль. 6 Литература
21

Пам’ятки архітектури Харкова

Стор. Вступ 3-4 I. Основні події історії Харкова 5-19 1.1. Заснування та початковий етап історії Харкова 5-7 1.2. Перетворення Харкова в господарський центр Лівобережної України (ХVIII ст.) 8-10 1.3. Архітектурна розбудова й економічний розвиток Харкова на початку ХIХ ст. 10-19 II. Пам’ятки архітектури ХVII-ХIХ ст. 20-26 2.1. Пам’ятки архітектури Харкова ХVII-ХVIII століть 20-23 2.2. Пам’ятки архітектури Харкова ХIХ століття 23-26 III. Архітектурні пам’ятки новітніх часів 27-31 3.1. Архітектурні напрямки в Харкові доби індустріального суспільства 27-29 3.2. Особливості архітектури Харкову радянського періоду 29-31 Висновки 32-33 Література 34-35
22

Підприємець і держава

1. Підприємець і держава 3 2. Підстави відповідальності 6 Задача 9 Список використаної літератури 13
23

Платон «Тимей

1. Платон «Тимей» 3 2. Аристотель «Топика» 5 3. Лукреций Кар «О природе вещей» 8 4. Сенека «О благодеяниях» 12 Литература 15
24

Подолання кризи підприємствами в умовах перехідної економіки

Вступ 6 Розділ 1. Подолання кризи підприємствами в умовах перехідної економіки 9 1.1. Сучасний стан підприємства і перехідній економіці 9 1.2. Криза та її виявлення в економіці 23 1.3. Шляхи подолання кризи підприємств 30 Розділ 2. Діагностика діяльності ТОВ “Технорест” 50 2.1. Загальна характеристика ТОВ “Технорест” 50 2.2. Аналіз майнового стану ТОВ “Технорест” 60 2.3 Фінансово-економічна оцінка діяльності ТОВ “Технорест” 75 Розділ 3. Шляхи виходу ТОВ “Технорест” з кризового стану 92 3.1. Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства 92 3.2. Заходи щодо виходу підприємтсва ТОВ “Технорест” з кризового стану 98 Висновки і пропозиції 117 Використана література 120 Додатки.............................................................................................................125
25

Політико-адміністративний та державний устрій країни

План Загальні відомості 3 Північний район 5 Північно-Східний район 10 Південний район 11 Література 14

Бесплатные контрольные работы 101 - 125 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua