Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Життєві кризи особистості

План Вступ 3 1. Людина в кризових обставинах 3 2. Алкоголізм і наркоманія – хвороба і соціальне зло 7 3. Індивідуальні методи боротьби з алкоголізмом та наркоманією 9 Висновки 14 Література 15
2

Життєві стадії та цикли організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу в організації

1. ЖИТТЄВІ СТАДІЇ ТА ЦИКЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК, ЩО ВПЛИВАЄ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 2 2. ЕТАПИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ НАЙМАННЯ, ВІДБОРУ ТА ПРИЙОМУ ПЕРСОНАЛУ 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12
3

Життя Сократа

Вступ 2 1. Життя Сократа 3 2. Філософські та суспільно-політичні погляди Сократа 9 3. Діалектика Сократа 12 4. Сократівські школи 19 Висновок 22 Список використаної літератури 23
4

Жовтнева революція: причини, події, наслідки

План 1. Причини Жовтневої революції 3 2. Основні події Жовтневої революції в Росії 7 3. Наслідки Жовтневого перевороту в Росії 8 Література 13
5

Журнал реєстрації господарських операцій

Журнал реєстрації господарських операцій
6

Журнал реестраціі господарських операцій

Журнал реестраціі господарських операцій
7

Забезпечення вимог кредиторів і мораторій на задоволення вимог кредиторів

Вступ 1. Забезпечення вимог кредиторів 2. Мораторій на задоволення вимог кредиторів Використана література
8

забеспечення життя

забеспечення життя
9

Завдання з логіки

1. Несуперечність думки. Закон виключеного третього і його практичне значення для юриспруденції. 3 2. Несумісність думок. Закон несуперечності та його роль у діяльності законодавчих та правоохоронних органів. 7 3. Задачі. 10 1. Дати аналіз дефініції (визначити чи правильна вона, коли ні, то яке правило порушено): логіка – наука про закони правильного мислення. 10 2. Дати аналіз поділу (визначити чи є він правильним, коли ні – то яке правило порушено): складні судження поділяються на судження кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації, еквіваленції та заперечення. 11 3. Проаналізувати судження (визначити його вид та структуру): церковні шлюби укладаються в церкві за релігійними обрядами. Записати судження, яке суперечить даному. 11 4. Формалізувати судження: “Або М. і П. обидва брали участь у вчиненні цього злочину, або обидва непричетні до нього”. 12 5. Встановити дотримання основних принципів правильного мислення у міркуванні: якщо суддя потерпілий, то він не має права вести справу. 12 6. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: А V В = (А V В) Λ ( ). 12 7. Наведіть приклад ІІ фігури простого категоричного силогізму. Вкажіть його терміни і модус. 13 8. Чи випливає з необхідністю висновок А з таких підстав? 1) В V (С Λ ); 2) С → ; 3) ; 4) Е V D. 15 9. Побудуйте пряме доведення тези Т, виходячи з таких аргументів: 1) А V (В V С); 2) А → ; 3) ; 4) С. 16 10. Побудуйте спростування тези Т, користуючись аргументами: 1) В  ; 2) А V В; 3) Т  . 17 Література 18
10

Завдання з логіки.

Завдання з логіки.
11

Завдання з основ економічної теорії

Питання №1 Дайте власну оцінку таким версіям виникнення грошей: - гроші виникли внаслідок суспільної угоди між продавцями і покупцями; - гроші є продуктом історичного процесу розвитку мінової вартості товару; - гроші виникли внаслідок їх запровадження актами державного законодавства. Яка з названих причин на вашу думку, є найбільш переконливою і чому? Питання №2 Визначте природу позичкового капіталу, умови та джерела його формування. Чим визначається динаміка позичкового проценту крім попиту на позичковий капітал та його пропозицією ? Питання №3 Для з'ясування сутності конвертованості валюти дайте відповіді на такі запитання: - що таке конвертованість валюти? - які є режими конвертованості? - за яким режимом право обмінних операцій надається лише фізичним і юридичним особам окремої країни? Питання №4 Тривалість робочого дня - 8 годин. Денна вартість робочої сили - 5 грн. Як зміниться ціна робочої сили ("ціна праці") якщо: а) тривалість робочого дня збільшилася на 2 години, а денна вартість робочої сили залишилася без змін; б) тривалість робочого дня збільшилася на 1 годину, а денна вартість робочої сили зросте на 1 грн.; в) тривалість робочого дня збільшиться на 3 години, а денна вартість робочої сили збільшиться на ЗО копійок. Порівняйте отримані результати з вихідною ціною робочої сили. Питання №5 Які кошти перерозподіляються через державний бюджет: а) для соціального забезпечення колективних підприємств; б) для розширення виробництва за рахунок прибутку державного підприємства; в) для утримання управління фірми; г) для будівництва підприємства за рахунок фінансування; д) асигнування для розвитку науки, освіти, охорони здоров'я, мистецтва; е) для капітального будівництва будинку культури в колективному сільськогосподарському підприємстві; є) фонд оплати праці працівників сфери матеріального виробництва; ж) резерви і страхові запаси колективного сільськогосподарського підприємства; з) зарплата вчителів сільської школи; й) видатки на оборону країни; і) кошти на соціальне страхування. Дайте відповідні пояснення.
12

Завдання з фінансів

План Умови завдань 3 Ситуаційне завдання №3. 10 Використана література 12
13

Завдання, види та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Література 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-III (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-III) 2. Закон України “Про Національний банк України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України за станом на 10 січня 2002 року № 2922—ІІІ). 3. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 29, ст. 377 (Із змінами за станом на від 07.02.2002, внесеними згідно з Законом України N 3047-III, ВВР, 2002, N 29, ст.194 ) 4. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 N 15-93 . 5. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право. К:Юрінком Інтер, 2000 р. 6. Митно-тарифне регулювання у 2001 році.//Журнал "Митна справа" №1 2001р.
14

Завдання, види та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Зміст Завдання, види та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2 Література 9
15

Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права

Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права
16

Завдання, права та обов’язки служби документального забезпечення в установі, організаціях та підприємствах

Вступ 3 1. Організація документообігу на підприємстві 4 1.1. Визначення документообігу 4 1.2. Реєстрація документів 6 2. Служба документаційного забезпечення управління (СДЗУ) 8 2.1. Загальна характеристика СДЗУ 8 2.2. Функції структурних частин та операції СДЗУ 9 3. Організація праці співробітників служби документального забезпечення управління (СДЗУ) 11 3.1. Загальні вимоги до організації праці співробітників СДЗУ 11 3.2. Форми організації роботи з документами 13 3.3. Нормування документаційних робіт 14 Висновки. Документування діяльності установ як наукова дисципліна 15 Література 17
17

Завдання, функції, роль соціології

Вступ 1.Основні завдання та функції соціології 2. Роль соціології у суспільному житті суспільства Висновок Використана література
18

Загальна декларація прав людини

ПЛАН Вступ 3 1. Передумови прийняття і суть Загальної декларації. 3 2. Наслідки прийняття та стан реалізації Загальної декларації прав людини. 5 3. Ставлення України до Загальної декларації прав людини. 6 4. Проблеми реалізації Загальної декларації прав людини в цілому в Україні. 7 Висновок 9 Список використаної літератури 10
19

Загальна методика бібліографічного опису документів

Проаналізувати основні елементи кожної області опису, подати пояснення логіки розміщення перерахованих елементів. Схема БО
20

Загальна технологія харчових виробів

1. Основи збалансованого харчування та шляхи його реалізації 2 2. Технологія житньо-пшеничних сортів хліба. Якісні показники хліба 10 Література 13
21

Загальна характеристика близькосхідного регіону міжнародного туризму

1. Загальна характеристика близькосхідного регіону міжнародного туризму.2 2. Основні субрегіональні туристичні ринки Близького Сходу 3 3. Аналіз сучасного стану туристичної галузі Туреччини 3 Література 8
22

Загальна характеристика Венесуели та Колумбії

n/a
23

Загальна характеристика візитів

План 1 Вступ 1 Загальна характеристика візитів 2 Програма візиту делегації 5 Зустріч делегацій 7 Перебування делегації в країні 11 Проводи делегації 15 Висновок 15 Список літеатури 17
24

Загальна характеристика діяльності комерційних банків

1. Загальна характеристика діяльності комерційних банків. 3 2. Пасивні операції комерційних банків 4 3. Активні операції комерційних банків 9 4. Інші операції комерційних банків 14 Висновок. 17 Список використаної літератури. 18
25

Загальна характеристика засобів та знарядь скоєння злочину

Вступ 1. Загальна характеристика засобів та знарядь скоєння злочину. 1.1 Поняття засобів вчинення злочинів. 1.2. Поняття знарядь вчинення злочинів. 2. Відмежування засобів і знарядь від інших факультативних ознак об’єктивної сторони злочину. 3. Відмежування засобів знарядь від предмету злочинів. 4. Розбій, вчинений із застосуванням зброї або інших предметів, використовуваних як зброя. Висновки Література

Бесплатные контрольные работы 1051 - 1075 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua