Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Закономірності формування та принципи усунення небезпечних ситуацій

Закономірності формування та принципи усунення небезпечних ситуацій
2

Закріплення та удосконалення рухових навичок дітей середнього дошкільного віку в рухливих іграх

План: Вступ 1. Види рухливих ігр і їх характеристика. 2. Вимоги до вибору рухл. ігр, їх місце в системі навчання – виховної роботи з дітьми. 3. Методика проведення рухливих ігор. 4. Стан використання рухливих ігор в практиці роботи дошкільного закладу (констатуючий експеримент). 5. Основні умови закріплення та удосконалення рухливих навичок в рухливихї іграх (формуючий експеримент). 6. Вплив рухливих ігор на рівень рух. підготовленості дітей (сер. д.в.) (констатуючий експеремент). Висновки та педагогічні рекомендації Література
3

Залізобетонні будівельні вироби

План Вступ 3 1. Загальна характеристика матеріалів і виробів 4 1.1. Вихідні матеріали для виготовлення залізобетонних виробів, вимоги до них і виготовлення суміші 4 1.2. Споживчі властивості залізобетонних виробів, їх використання, класифікація 10 2. Будівельні залізобетонні вироби 15 2.1. Види, виготовлення та асортимент продукції 15 2.2.Застосування, класифікація і маркування будівельних залізобетонних виробів 19 3. Контроль якості та визначення сортності залізобетонних будівельних виробів 25 Висновок 33 Використана література 34
4

Залікова робота з біології

1. Які ви знаєте основні екологічні фактори 2 2. Запишіть послідовність нуклеотидів і-РНК, якщо у ДНК вона така: 4 3. В чому єдність та відмінність між клітинами прокаріот та еукаріот. 4 4. У чому полягає біологічне значення мейозу. 4 5. Поясніть закон незалежного комбінування ознак. 5 6. Задача на успадкування зчеплення зі статтю. Які діти будуть народжуватись у сім’ї де батько хворий на дальтонізм, а мати здорова. 6 Література 7
5

Залікова робота з хімії

1. Розкрийте суть періодичного закону Д.І. Менделєєва у світі теорії будови атома 2 2. Складіть структурні формули трьох ізомерів сполуки складу С5Н12, дайте їм назви 4 3. З якими із зазначених речовин – нітратна кислота, гідроксид натрію, оксид фосфору (V), хлорид барію, карбонат калію – може взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота? Напишіть можливі рівняння реакцій і виразить їх у повній і скороченій іонній формах 4 Н2SO4 + P2O5 → 2HPO3 + SO3 4 4. Напишіть рівняння реакцій за наведеними схемами: 5 5. Як здійснити такі перетворення: 5
6

Залікові питання з предмету

Залікові питання з предмету "Організація і планування виробництва, зберігання і переробки продукції" В обсязі домашньої контрольної роботи № - 2. Для студентів заочного відділення, спеціальності "Комерційна діяльність
7

Залікові питання з предмету “Бухгалтерський облік і фінансування”

1. Облік довгострокових зобов’язань 3 2. Облік реалізації продукції 3 3. Облік доходів і результатів діяльності 4 4. Облік капітальних інвестицій 4 5. Складові власного капіталу. Облік власного капіталу 4 6. Організація синтетичного і аналітичного обліку забезпеченості зобов’язань 5 6. Мета і зміст управлінського обліку 5 8. Методи обліку витрат 6 9. Облік витрат за елементами 6 10. Облік допоміжних виробництв, його особливості 7 11. Облік загально виробничих та адміністративних витрат та порядок їх розподілу 7 12. Облік в допоміжних виробництвах 7 13. Облік в переробних підприємствах 8 14. Порядок визначення фактичної собівартості продукції переробних підприємств 8 15. Особливості обліку в приватних підприємствах (акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю та ін.) 8 16. Особливості обліку в кооперативах 8 17. Зміст та види звітності, порядок складання та терміни здачі бухгалтерської звітності в умовах ринку 9 18. Бухгалтерська звітність підприємств з різними формами власності 9 Література 11
8

ЗАЛУЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

ЗАЛУЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
9

Залучення інвестицій у перехідну економіку України

Зміст 1. Поняття інвестицій……………………………………………………………3 2. Недоліки іноземних інвестицій……………………………………………….5 3. Використання та необхідність залучення іноземних інвестицій в економіку України……………………………………………………………………………7 Список використаної літератури………………………………………………13
10

ЗАМОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ

Вступ 3 1. Замовлення та виконання дослідження 4 2. Мета, задачі та зміст роботи 5 3. Об’єкт, предмет і методика дослідження 7 4. Етапи, календарний план виконання роботи. Очікувані результати. Аналіз результатів попередніх досліджень 8 5. Практична цінність і галузь впровадження 12 Література 13
11

Заощадження в ринковій економіці

План I. Роль заощаджень у ринковій економіці 3 II. Застосування заощаджень у ринковій економіці 11 Висновки 17 Література 20
12

Заощадження та інвестиції у ринковій економіці

Заощадження та інвестиції у ринковій економіці
13

Запитання _ антична література

1. Що таке міф і міфологічне мислення? 3 2.Різниця між міфом і художнім твором? 3 3. Вплив давньогрецької літератури на давньоримську 5 4. Визначення епосу. Особливості стилю гомерівського епосу 6 5.Що таке лірика як род літератури? 7 6.Характеристика давньогрецької лірики 8 7. Творчість Сапфо та Алкея 9 8. Назвіть основні риси драматургічного роду 9 9.Які риси характеризують античну трагедію? 10 10. Які риси характеризують античну комедію? 10 11.Знайдіть спільні риси та окремі риси в характерах Ахілла і Гектора 10 12. Порівняйте образ Одіссей та Енея 11 13.Порівняйте розкриття теми кохання у Сапфо та Катулла 12 14. «Метаморфози» Овідія як поєднання міфів про перевтілення 13 15.Зображення недоліків народовладдя у «Вершниках» Арістофана 14 16. Образ держави та володаря в одах Горація 14 17.Буколічна поезія Вергілія. Визначення ідилії 15 18. Стиль та облаштування античного театру 16 19. Тема фатуму та його подолання в трилогії Есхіла «Орестея» 18 20. Час і простір в «Метаморфозах» Овідія 19 Список використаної літератури 21
14

Запорізька Січ

Запорізька Січ
15

Запорізька Січ, її структура і значення

План 1. Виникнення Запорізької Січі 3 2. Структура Запорізької Січі 5 3. Роль Запорізької Січі в відродженні української державності 11 Література 14
16

Заробітна плата

ВСТУП 2 1. Сутність заробітної плати 4 2. Форми та системи оплати праці 8 3. Державне та договірне регулювання оплати праці 11 ВИСНОВКИ 16 Список використаних джерел 18
17

Заробітна плата

ЗМІСТ ВСТУП 4 1.Нова організація заробітної плати, як головний фактор зростання її стимулюючої ролі. 6 1.1. Проблеми організації заробітної плати та напрямки її вирішення в умовах реформування економіки 6 1.2. Вплив сучасних особливостей хазяйнування на зміст заробітної плати та вартості робочої сили 10 1.3. Оновлення елементів організації оплати праці в сучасних умовах 13 1.3.1.Державне регулювання 13 1.3.2. Тарифно-договірне регулювання 15 1.3.3. Тарифна система як засіб диференціації заробітної плати 17 2. Організація безтарифної системи заробітної плати в акціонерному товаристві "Гранат" та її економічне обґрунтування 19 2.1. Розробка сітки співвідношень в оплаті праці різних кваліфікаційних груп 19 2.2. Механізм розрахунку значень коефіцієнтів та діапазонів співвідношень заробітної плати 22 2.3. Розрахунок фонду оплати праці для різних виробничих підрозділів 27 3.Рекомендації по організації заробітної плати в умовах дії економічних принципів її регулювання 30 ВИСНОВКИ 32 Список використаної літератури 33
18

Заробітна плата основна форма доходу населення

Вступ 3 І. Сутність робочої сили, її вартість і ціна 4 ІІ. Форми і функції заробітної плати 14 2.1. Сутність заробітної плати 14 2.2. Форми і системи заробітної плати 16 ІІІ. Заробітна плата як основна форма доходів населення 21 3.1. Номінальна та реальна заробітна плата і фактори, що на неї впливають 21 3.2. Структура доходів сім’ї та їх використання 27 Висновки 29 Література 32
19

Заробітна плата як важлива ланка системи трудових відносин

Зміст Вступ 3 1. Заробітна плата як важлива ланка системи трудових відносин 4 1.1. Економічний зміст поняття "заробітна плата" 4 1.2. Системи, форми і види оплати праці 7 1.3. Нормативні документи, що регламентують питання оплати праці 11 2. Облік праці та заробітної плати 13 2.1. Облік використання робочого часу 13 2.2. Порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку заробітної плати. Документальне оформлення операцій по разрахункам з заробітної плати. 16 2.3. Порядок нарахування відпусток та допомоги з тимчасової втрати працездатності 24 2.4. Утримання із заробітної плати і виплата заробітної плати 38 3. Звітність з зарабітної плати 43 Висновки 52 Список літератури 53
20

Заробітна плата – основна форма доходів населення

План Вступ 3 I. Суть і функції заробітної плати 4 II. Номінальна і реальна заробітна плата 6 III. Види, форми і системи заробітної плати 9 IV. Шляхи удосконалення організації оплати праці в Україні 11 Висновки 13 Література 16
21

Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X — початок XX ст.)

Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X — початок XX ст.)
22

Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії

Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії
23

Зародження класичної політичної економії та її особливості

Вступ 3 1. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії 4 2. Виникнення класичної політичної економії 6 в Англії. В. Петті 6 3. Виникнення класичної політичної економії у Франції 9 Висновки 14 Список літератури 15
24

Зародження та розвиток економічної теорії

1. ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 2 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 5 3. ОСНОВНІ МЕТОДИ ПІЗНАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 13
25

Зародження торгових відносин у найдавніші часи

Вступ 3 1.Основна частина. 4 1.1.Зародження торгових відносин у найдавніші часи. 4 1.2. Торгівля княжої доби 6 1.3. Товарно грошові стосунки, торгівля в Польсько – Литовську добу 11 1.4. Ринок і торгівля за часи козаччини 17 1.5 Ринок у 19 поч. 20 ст. 21 1.6 Торгівля України у 20 ст. 27 1.7. Стан та перспективи розвитку комерції в Україні 32 2. Заключення 34 2.1 Висновки та пропозиції 35 Список використаної літератури 37

Бесплатные контрольные работы 1151 - 1175 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua