Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Злочин у сфері господарської діяльності

Вступ 1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності 2. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом Висновок Використана література
2

Злочин в історичному аспекті

Вступ 2 1. Злочин в історичному аспекті 3 2. Склад злочину як основа класифікації 6 3. Класифікація злочину 17 4. Правила класифікації злочинів 21 Висновки 30 ЛІТЕРАТУРА: 32
3

Злочин і злочинність

Злочин і злочинність
4

Зміна договору житлового найому

Вступ 1. Загальні правила зміни договору житлового найому 2. Поділ житлового приміщення 3. Переоформлення договору на іншого члена сім’ї 4. Переустрій та перепланування житлового приміщення Висновки Використана література
5

Зміни й основні тенденції розвитку суспільства і соціальної структури на сучасному етапі

Зміни й основні тенденції розвитку суспільства і соціальної структури на сучасному етапі
6

Зміни сукупного попиту та сукупної пропозиції,механізм відновлення рівноваги

Зміст Вступ 1. Означення сукупного попиту та його зміна 2. Означення сукупної пропозиції та її зміна 3. Механізм відновлення економічної рівноваги, яка порушується падінням сукупного попиту. 4. Механізм відновлення економічної рівноваги, яка порушується зменшенням сукупної пропозиції. Висновок Список використаної літератури
7

Зміни форм власності і проблеми приватизації в Україні

Вступ 3 1. Власність як економічна категорія 5 2. Еволюція відносин власності і типи та форми власності 8 2.1 Форми та види власності. Їх взаємозв’язок та механізм зміни 8 2.2 Суб’єкти та об’єкти відносин власності 9 2.3 Зміни відносин власності на різних етапах розвитку цивілізації 10 2.4 Аналіз сучасної системи власності за її типами, формами і видами 12 3. Зміни форм власності і проблеми приватизації в Україні 15 3.1 Приватизація – основа структурної перебудови економіки України 15 3.2 Трансформація відносин власності в аграрній сфері 20 Висновки 27 Література 30
8

Зміст економічної практики

План 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО 3 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 8 3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗОВНІШНИМИ КАТЕГОРІЯМИ І РИНКОВОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ 10 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 15 5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЖЄМСТВА 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22
9

Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя

1. Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя 2 2. Необхідність і призначення страхування технічних ризиків 4 3. Майнове страхування морських суден (Морське КАСКО) 7 Література 9
10

Зміст та застосування теорії попиту

Вступ 3 1. Поняття і закон попиту 4 1.1. Теорія попиту 4 1.2. Способи зображення попиту (графіки) 5 1.3. Закон попиту 6 1.4. Зміна попиту і його величини 8 2. Ринковий попит і еластичність 13 2.1. Поняття ринкового попиту 13 2.2. Цінова еластичність попиту і її графічна інтерпретація 14 2.3. Властивості і види еластичності попиту 18 2.4. Концепція дугової еластичності 20 2.5. Еластичність попиту за доходами 21 2.6. Перехресна еластичність 24 Висновок 27 Використана література. 28
11

Зміст та організація науково-інформаційної діяльності установи

1. Повна назва установи, форма власності, відомче підпорядкування, входження у мережу інших інформаційних органів, місцезнаходження 2 2. Організаційна структура установи, інформаційні зв’язки між різними підрозділами 3 3. Функції і штатний розпис інформаційних підрозділів установи, основні посади обов’язки працівників інформаційних підрозділів 4 4. Склад споживачів інформаційних продуктів і послуг установи 7 5. Документно-інформаційний фонд установи 7 6. Перелік та загальна характеристика інформаційних продуктів установи 13 7. Форми, методи та умови інформаційного обслуговування споживачів 14 8. Комп’ютерне (технічне) та програмне забезпечення науково-інформаційної діяльності установи 17 Література 20
12

Зміст та особливості страхування транспортних засобів

План 1. Що охоплює поняття комбінованого (змішаного) страхування життя? 3 2. У чому полягають особливості страхування додаткової пенсії? 8 Література 11
13

Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства

1. Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних активів підприємства 2 2. Економічна сутність та структура майна підприємства 5 3. Аналіз основних засобів 8 4. Аналіз оборотності оборотних активів 13 5. Показники майнового стану підприємства, їх розрахунок і характеристика 16 6. Задача 18 7. Задача 20 8. Задача 21 9. Задача 22 10. Тест 24 Використана література 25
14

ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ВИДИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ

ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ВИДИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ
15

Змішана економіка: її сутність та основні ознаки

Вступ 3 1. Визначення і теорія змішаної економіки 4 1.1 Теорія змішаної економіки 4 1.2 Змішана економіка і проблеми класифікації і трансформації економічних систем 5 2. Основні риси й елементи сучасної змішаної економіки 10 2.1. Характер сучасної системи господарювання 10 2.2. Домашнє господарство в сучасній економіці 12 2.3. Підприємництво, його місце в сучасній економіці 13 2.4. Суспільний сектор сучасної економіки 14 2.5. Проблеми економічної цілісності 16 3. Проблеми розвитку ринкових відносин в перехідній економіці України 18 Висновки 26 Література 28 1. Заходи, спрямовані на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 380-р //(ВВРУ, 2001 р., № 20, ст. 82) 2. Рішення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 17-93/11 від 14.11.2000 р//Право України , №2, 2001р, с 46. 3. Кучма Л. Д. Націю звеличують великі цілі і діла. Виступ Президента України Л. Д. Кучми у Верховній Раді України 22 лютого 2000 р. // Урядовий кур'єр, 23 лютого 2000 р. (№ 34). 4. А. Шишкин. Экономическая теория, учебник для студентов экономических специальностей высших учебных заведений. М. Гуманитарный издательский центр «Владос» 1996 г. 5. Бжезинський З. Вирішальна роль України на пострадянському просторі // Політика і час. - 1997.– № 9.– С.24-28. 6. Блауг М. Экономическая мисль в ретроспективе. Пер. з англ.. – М.1994 7. В. Камаев. Учебник по основам экономической теории. М. 1994 г. 8. В.М. Ковальчук Загальна економічна теорія Тернопіль “Астон” 1996 9. Дж. Ф. Стенлейк. Экономикс для начинающих. Москва, издательство “Республика”, 1994 год. 10. Камінський Є. Конфліктність у світі і проблеми стабілізації розвитку України // Розбудова держави. - 1998.– №5/6.– С.86-87. 11. Кэмпбэлл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы, политика. Москва, издательство “Республика”, 1993 год. 12. Мунтіян В. І. начальник управління Міноборони України Шляхи гармонізації реформ на макро- і мікрорівні. Публікації національного інституту стратегічних досліджень. 2001р. 13. О. Г. Мендрул, І. А. Шевчук. Ринок цінних паперів. 160 с. К:КНЕУ, 1998р. 14. О. І. Пестрецова. Організація та функціонування спільних підприємств в Україні. К:КНЕУ, 1999р. 15. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 1997 16. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наук. думка, 1993. – 220с. 17. Приватизація на тлі “пошуку ренти”: очікування та результати Володимир Дубровський Гарвардський Інститут Міжнародного Розвитку, консультант. Публікації національного інституту стратегічних досліджень. 2001р. 18. С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. К:КНЕУ, 1997р. 19. Шумило І.А. заступник Міністра економіки України Проблеми трансформації форм і методів державного управління економічним розвитком України. Публікації національного інституту стратегічних досліджень. 2001р. 20. Р. Е. Елемесов "СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА" И ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 21. Вестник КазГУ. Серия экономическая. Алматы, 1998, № 11. 22. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 1994. Выпуск 4. С.88-89. 23. Е. Платонов. Экономические системы иих трансформация. МЭиМО, 1998, № 7, с.З0-40. 24. Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. Т29, с.602 25. Большая Советская Энциклопедия. 3-е им. Т.23, с.463. 26. Ананьин 0. Концепция экономической трансформации постсоветских обществ (некоторые методологические опыты) МЭиМО. 199б. № 6. 27. Елемесов Р., Жатканбаев Е.Б. Государство и рынок. Алматы, 1997. 28. Эклунд ". Эффективность экономика. Шведская модель. М.: Экономика, 1991. С.26. 29. Ольсевич Ю. 0 национальном экономическом мышлении //Вопросы экономики. 199б. № 9, С.117. 30. Ольсевич Ю. К релятивисткой экономической теории //Вопросы экономики, 1995, № 6, с.10.
16

Змішана економіка: її сутність та основні ознаки

Зміст Вступ 3 1. Визначення і теорія змішаної економіки 4 1.1 Теорія змішаної економіки 4 1.2 Змішана економіка і проблеми класифікації і трансформації економічних систем 5 2. Основні риси й елементи сучасної змішаної економіки 10 2.1. Характер сучасної системи господарювання 10 2.2. Домашнє господарство в сучасній економіці 12 2.3. Підприємництво, його місце в сучасній економіці 13 2.4. Суспільний сектор сучасної економіки 14 2.5. Проблеми економічної цілісності 16 3. Проблеми розвитку ринкових відносин в перехідній економіці України 18 Висновки 26 Література 28
17

Знаки безпеки і сигнальні кольори. Їх роль у підвищенні рівня охорони праці на підприємствах

Список використаної літератури 1.Охорона праці / За ред. Бедрія Я.І. – К., 2002. – 322 с. 2.Джигерей В. Безпека життєдіяльності. – К., 2000. 3.Желібо Є.П, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К., 2002.
18

Знання

19

Значение греческой литературы для мировой цивилизации

Назва роботи Значение греческой литературы для мировой цивилизации Розділ Література Вид роботи Контрольна робота Кількість сторінок 15 Ціна 0 Зміст I. ЗНАЧЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 ДЛЯ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 2 II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 2 ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 2 1. Предмет и значение литературы Древней Греции. 2 2. Античное рабовладельческое общество. 3 3. Греческие племена и наречия. 3 4. Язык древнегреческой литературы. 3 III. ИСТОКИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 5 1. Народно-поэтическое творчество и мифология. 5 2. Сказки, басни (Эсоп), загадки и пословицы. 5 3. Народная песня, ее происхождение и формы. 6 IV. ПОЭМЫ ГОМЕРА. 7 1. Сказание о Троянской войне. 7 2. Общий характер поэм. 7 3. Главные образы поэм. 8 4. Значение поэм Гомера. 10 V. ФОРМЫ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ. 10 1. Греческая лирика и ее формы. 10 2. Элегия и ямб. 11 3. Эпиграммы. 11 4. Основные жанры прозаической литературы. 11 VI. ЛИТЕРАТУРА ЭЛЛИНИЗМА. 12 1. Общая характеристика эпохи эллинизма. 12 2. Эллинистическая образованность. 12 3. Реализм и натурализм. 13 VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 14
20

Значение дифференциальной психологии

Содержание Вступление..………………………………………………………………………….3 1.Значение дифференциальной психологии...………………………………………4 2. Тестирование как метод дифференциальной психологии. Новые методы и подходы в тестировании………………………………………………………………………5 2.1 История развития тестов...……………………………………………………….6 2.2 Современные методы применения тестов..….………………………………......7 3. Мышление. Принцип историзма и нормативности в изученные мышления...…10 Вывод...……………………………………………………………………………......15 Список использованной литературы…………………………………………………
21

Значения предприниматель, бизнесмен, коммерсант, менеджер, их особенности и различия.

1. Значения предприниматель, бизнесмен, коммерсант, менеджер, их особенности и различия. 2 2./3. Менеджмент - как современная наука, практика и искусство управления. Эволюция управленченской мысли 2 4. США - родина менеджмента 3 5. Характеристика менеджера, як профессионального управляющего. 4 6. Уровни управления организации. 4 7. Формирование школ и научных дисциплин по менеджменту 6 8. Американская модель менеджмента 10 9. Японская модель менеджмента 11 10. Влияние внутренней среды на личность и ее поведение 11 11. Функции управления предприятием 14 12. Принципы управления (по А. Фейолю) 18 13. Организационные качества и особенности менеджера 23 14. Руководители высшего уровня управления 26 15. Руководители среднего уровня управления 27 16.Руководители низового уровня управления 27 17. Особенности подготовки менеджеров в США, Европы и Японии 27 18. Функции предприятия в рыночной экономике 30 19. Стили управления 39 20. Теория иерархии потребностей А. Маслоу. 43 21. 10 управленческих ролей руководителя организации 45 22. Требования, которые предъявляются менеджеру по эффективному управлению. 47 23. Методы управления в менеджменте 49 24. социальная этика и ответственность в предпринимательской деятельности. 53 25. Современные тенденции развития менеджмента. 55 26. Структура менеджера и советы студентам по формированию качеств цивилизованного менеджмента 57 27. Сравнительная анализ моделей менеджмента США и Японии 60 28. 11 ограничений в работе менеджера 61 (по М. Вудкоку). 61 29. Основные тенденции развития управления в странах общего рынка. 63 30. Материальное мотивирование. 64 31. Нематериальное мотивирование. 66 32. Подбор, отбор, подготовка, повышение квалификации, атестация – система формирования профессионального менеджера 68 33. Подходы к формированию менеджером в организации принципа «корпоративного духа» 70 34. Коротко раскрыть содержание, структуру книги М. Мескона "Основы менеджмента". 72 35. Коротко раскрыть содержание, структуру книги Д. Карнеги "Как приобретать друзей" 73
22

Значення економічно розвитку первіснообщинної епохи історії економіки.

ПЛАН Вступ 3 1. Загальна характеристика первіснообщинної епохи 4 2. Піднесення продуктивних сил 6 3. Господарство й матеріальна культура розвинених рибалок і мисливців 8 4. Виникнення приватної власності 11 5. Зародження експлуатації і суспільних класів 15 Висновок 21 Список використаної літератури 22
23

Значення економічної теорії у формуванні економічного сучасного мислення у співробітництві ОВС

Значення економічної теорії у формуванні економічного сучасного мислення у співробітництві ОВС
24

ЗНАЧЕННЯ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

ВСТУП. 3 ЗНАЧЕННЯ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 4 ПОНЯТТЯ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ 7 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ 16 ВИСНОВОК 21 ЛІТЕРАТУРА. 22
25

Значення невербальних каналів передачі інформації в житті людини.

1. Значення невербальних каналів передачі інформації в житті людини. 2.Мова рухів 3. Види, темпи і напрямки рухів 4.Одяг Висновок Список використаної літератури

Бесплатные контрольные работы 1201 - 1225 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua