Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Кейнсіанська та неокласична моделі регулювання економіки

Вступ 3 I. Суть неокласичної моделі державного регулювання економіки 4 1.1. Передумови виникнення кейнсіанської теорії 4 1.2. Основні положення кейнсіанської моделі 6 II. Монетаристське регулювання економічної ролі держави 10 2.1. Основні функції монетаризму 10 2.2. Використання монетаристської теорії в сучасних умовах 14 III. Планування, прогнозування і програмування розвитку народного господарства 17 Висновки 22 Література 24
2

КЕРІВНИЦТВО: СТИЛІ, ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ

ЗМІСТ. Вступ. 3 1. СТИЛІ КЕРУВАННЯ 5 2. МЕТОДИ КЕРУВАННЯ 7 3. ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ 8 4. ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ 12 Висновки. 13 Список використаної літератури. 14
3

Керування поведінкою персоналу туристичної організації

План Вступ 3 I. Кадровий менеджмент у туристичному бізнесі 6 1.1. Основні види і концепції кадрового менеджменту. Історія і сучасність 6 1.2. Роль людського чинника в діяльності організації 14 1.3. Людина та її поведінка в різних умовах 17
4

Киевская духовная академия

1. Витоки заснування Київської Духовної Академії. 3 2. Видатна роль Київської Духовної Академії у становленні теологічної бази Церкви. 8 3. Сьогоднішний день Київської Духовної Академії. 11 Литература 21
5

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ В УКРАЇНІ XVII—XVIII СТ.

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ В УКРАЇНІ XVII—XVIII СТ.
6

Києво-Могилянська академія – центр науки та освіти

Стор. Вступ 3-5 I. Початковий етап історії діяльності Києво-Могилянської академії 6-16 1.1. Загальна характеристика освітньої справи в Україні до заснування Києво-Братської школи 6-11 1.2. Заснування Києво-Братської школи. Галшка Гулевичівна 11-13 1.3. П. Конашевич-Сагайдачний – покровитель Києво-Братської школи 13-16 II. Доба розквіту Києво-Могилянської академії 17-29 2.1. Києво-Братська школа в період ректорства І. Борецького (? – 1618) 17-19 2.2. Києво-Братська школа в період ректорства М. Смотрицького (1619-1620) 19-21 2.3. Сподвижницька діяльність П. Могили 22-25 2.4. Києво-Могилянська академія у ХVIII-ХIХ ст. 25-29 III. Києво-Могилянська академія на сучасному етапі 30-34 3.1. Відновлення діяльності Києво-Могилянської академії 30-31 3.2. Факультети та навчальні програми у Києво-Могилянській академії 31-34 Висновки 35 Список використаної літератури 36-37
7

Києво-Печерська лавра

ПЛАН Верхня лавра. Успенський собор 3 Троїцька надбрамна церква 4 Церква Спаса на Берестові 5 Соборна площа 6 Велика дзвіниця 8 Лаврські печери 9 Ближні печери 10 Дальні печери 11 Література 13
8

Київо-Могелянська Академія

9

Київська Русь у другій половині ХІ-першій половині ХІІ ст.

Вступ 3 1.Руські землі після Ярослава Мудрого. Любечський з’їзд. 3 2. Історична роль Володимира Мономаха в збереженні та розвитку Київської Русі 8 Висновок 13 Список використаної літератури 14
10

Київська русь. Феодальна роздрібленість русі. Галицько-волинська держава. Боротьба з монголо-татарами

Київська русь. Феодальна роздрібленість русі. Галицько-волинська держава. Боротьба з монголо-татарами
11

Кирилівська церква

План Вступ 3 1. Історія Кирилівської церкви 7 1.1 Заснування Кирилівської церкви та перші відомості про неї. 7 1.2 Церква крізь роки і тисячоліття. 8 1.3 Неповторні пам’ятки архітектури – “кирилівські дзвіниці”. 11 1.4 Перший етап руйнації Кирилівського монастиря. 13 2. Формування архітектурного ансамблю Кирилівської церкви 18 2.1 Архітектурний ансамбль та спроби його відновлення. 18 2.2 Розміщення споруд у монастирі як об’єкт дослідження сьогоденних архітекторів. 19 3. Архітектурний облік Кирилівської церкви 21 3.1 Кирилівська церква як зразок давньоруського храму. 21 3.2 Згадки про давньоруські храми в літературній спадщині. 22 3.3 Наслідки татаро-монгольської навали для монастиря та його подальша відбудова. 26 4. Фрески Кирилівської церкви 28 4.1 Написи на стінах церкви і фрески – світ символів та нерозкритих образів. 28 4.2 Значення іконопису та фресок у церквах. 29 Висновки 33 Література 35
12

Кирило-Мефодіївське товариство

1.Cтановище українських земель під владою Російської імперії в першій половині XIX ст. 2 2. Причини, суть та етапи українського національного відродження 8 3. Кирило-Мефодіївське товариство 14 4. Національно-культурне відродження в західноукраїнських землях 18
13

Китай в послевоенные годы

14

Китай сегодня

План 1. Вступ 3 2. Китай в третьем мире 4 а) Международные организации 4 б) Стосунки з іншим претендентами на лідерство (Індія) 6 3. Китай в регионе 7 а) Ядерна зброя 7 б) Економічний фактор 8 с) Політичні (Комуністична партія) 11 4. Обмеження: що може завадити Китаю стати супердержавою 13 5. Висновок 14
15

Китайская модель развития сельского хозяйства

Литература 1. Економічна історія України і, світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика. — К.: Вікар, 1999. 2. Лукінов І.І. Економічні трансформації на прикінці 20-го сторіччя. - К.: Вікар, 2001. 3. Зерновий та хлібопродуктовий товарообіг в Україні: Енцикл. довід. - К.: Артек, 2000 4. Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. пр. - Львів: Вид-во Коопосвіта ЛКА, 2000. 5. Ширли В.Ю.Го.Экономическая политика Тайваня: Пер. с англ. - М.: Муравей-Гайд, 1999
16

Китайская модель развития сельского хозяйства

Китайская модель развития сельского хозяйства
17

Кінофотофонодокументи: історія і сучасний стан

Вступ 3 1. Кінофотофонодокументи в контексті документознавства. Історіографія питання. 5 2. Кінофотофонодокументи - складова частина бібліографічного фонду 10 3. Колекції кінофотофонодокументів в фондах бібліотек та філіалів 16 4. Мікрофільмування періодичних видань з метою їх збереження 19 5. Використання нових технологій для збереження інформації на кінофотофонодокументах 24 Заключення 27 Використана література 28
18

Клас задач, що розв’язуються за допомогою систем підтримки прийняття рішень

1. Клас задач, що розв’язуються за допомогою систем підтримки прийняття рішень 2 Література 5
19

Класифікація видів туризму

Класифікація видів туризму
20

Класифікація найпоширеніших документів

Вступ 3 1. Загальна характеристика поняття «документ» 5 2. Розвиток концепцій стосовно класифікації документів 8 3. Дослідження видів документів у системі документології 11 Висновки 13 Література 16
21

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
22

Класифікація систем по характеру поводження

Література 1. Кузнечкин С. Системный подход к познанию систем любой физической природы. М:МГУ, 1999 2. Казиев В.М. Введение в системный анализ и моделирование. М:ИМОАС, 2001
23

Класифікація систем по характеру поводження

Класифікація систем по характеру поводження
24

Класифікація сушарок. Схема і опис роботи центрифуги непреривної дії

1.Сутність процесу сушіння і класифікація сушарок 3 2. Характеристика деяких типів сушарок і область їхнього застосування 4 2.1 Розпилювальна сушарка 4 2.2 Центрифужна сушарка 5 2.3 Випарна сушарка 5 2.4 Роторні сушарки 6 2.5 Паротрубні сушарки 6 2.6 Устаткування для сушіння овочів і фруктів 7 2.7 Пристрої для підсушування лаку в поліграфії 8 3. Принцип роботи центрифуги безперервної дії 9 Література 14
25

Класифікація сушарок. Схема і опис роботи центрифуги непреривної дії

Зміст Вступ 3 1. Сушильні апарати та сфера їх застосування 4 1.1 Класифікація сушарок 4 2. Характеристика та область застосування окремих видів сушарок 5 3. Принцип роботи центрифуги безперервної дії 8 Література 13

Бесплатные контрольные работы 1451 - 1475 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua