Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Компьютерная графика

1. Акцидентные и наборные шрифты 2 2. Современные технологии представления графической информации в интернет-магазинах 3 Литература 6
2

Комп’ютерна техніка та програмування

Вступ 3 1. Класифікація операційних систем 4 2. Поняття бази даних та реляційної моделі даних 6 3. Поняття та призначення обчислювальних мереж 7 4. Інтернет як технічне і соціальне явище 8 5. Задача. В середовищі СУБД MS Acсess створити базу даних КАДРИ. Таблиця БД містить такі поля: № з/п; ПІБ; Спеціальність; Оклад; Стаж; Характеристика. Обгрунтувати застосування типа даних кожного поля 11 Висновки 13 Література 14
3

Комунікативний процес в організації

1. Комунікативний процес в організації 3 2. Контроль як функція управління 8 3. Меморандум компанії “Кока-Кола” 15 Список використаної літератури 19
4

Кон р по бух обл

Кон р по бух обл
5

Кон раб по менеджменту

1. Вступна частина. 3 2. Внутрішні змінні організації 4 3. Зовнішнє середовище організації. 6 4. Організаційна структура управління 9 5. Аналіз планування. 10 6. Керування контролюванням. 13 7. Мотивація роботи працівників. 14 8. Комунікаційний процес. 16 Додаток А 17
6

Кон раб по менеджменту

Варіант 3. Основи планування в організації 3 Вступ 3 1. Теоретичні основи реалізації функції планування в організації 4 2. Аналіз системи планування на ТОВ «Терміт» 7 Висновки і пропозиції 13 Перелік літератури 14
7

Кон раб по менеджменту

1. Основи планування в організації 3 2. Управління групою 14 Перелік літератури 25
8

Кон раб по менеджменту вар

Перелік літературВаріант 13. Управління групами 3 1. СуВступ 3 тність формальних та неформальних груп, причини вступу до них 4 2. Аналіз управління групами в організації ТОВ «Терміт» 8 Висновки та пропозиції 12и
9

Конкурентна політика. Особливості маркетингової діяльності

Вступ...............................................................................................................3 1. Конкурентна політика. Формування міжнародних конкурентних переваг................................................................................4 2. В чому полягають особливості маркетингової діяльності компаній в міжнародному середовищі.....................................................7 Використана література................................................................................12
10

Конкурентні стратегії. Визначте основні характеристики розвитку світового ринку

Вступ...............................................................................................................3 1. Конкурентні стратегії в міжнародному маркетингу...............................4 2. Визначте основні характеристики розвитку світового ринку................8 Використана література................................................................................11
11

Конкуренція

1. Види і типи конкуреції 2. Конкуренція і монополія Використана література
12

Конкуренція

Конкуренція
13

КОНКУРЕНЦІЯ ТА МОНОПОЛІЯ

ВСТУП 1. Функції конкуренції. 2. Конкуренція в сучасних умовах 2.1 Основні моделі ринку 2.2 Історична еволюція видів та методів конкуренції 2.3 Способи ведення конкурентної боротьби 3. Антимонопольна діяльність Висновок Список літератури
14

Конкуренція і монополізм в ринковій економіці та роль держави у захисті конкуренції

Конкуренція і монополізм в ринковій економіці та роль держави у захисті конкуренції
15

Конкуренція та її різновид

1. Сутність конкуренції. 2. Функції конкуренції 3. Історичний розвиток конкуренції види та методи конкурентної боротьби 4. Антимонопольна діяльність Список використаної літератури
16

Конспект з теплотехніки

ЗМІСТ 1. Перший закон термодинаміки 3 2. Другий закон термодинаміки 4 3. Теплопровідність 5 4. Конвективний теплообмін і основи теорії подібності 7 5. Тепловіддача при зміні агрегатного стану речовини 8 6. Теплообмін випромінювання 12 7. Теплопередача 14 8. Основи розрахунку теплообмінних апаратів 15 9. Цикли парових холодильних машин 16 Література 19
17

Конспект по хімії

1. Насичені та ненасичені вуглеводні 3 2. Ароматичні вуглеводні 5 3. Галагенопохідні вуглеводнів 7 4. Одноатомні та багатоатомні спирти, феноли, прості ефіри (естери) 8 5. Альдегіди та кетони (карбонільні сполуки) 12 6. Карбовані кислоти. Жири. Мила. 14 7. Оксикислоти, фенолокислоти. 17 8. Вуглеводи. Моносахариди, дисахариди, полісахариди. 18 9. Амінокислоти та білки 22 10. Гетероциклічні сполуки 24 Література 27
18

Конституционно-правовые основы государственной власти и местного самоуправления

1. Законодательная власть в Украине и законодательный процесс в Верховном Совете Украины…………………………………3 2. Власть Президента, ее основные черты………………………………...5 3. Исполнительная власть в Украине и органы ее олицетворяющие……7 4. Судебная власть в Украине и ее органы………………………………..9 5. Основные принципы деятельности органов судебной власти………..9 6. Конституционный суд Украины и его роль в судопроизводстве……10 Литература..................................................................................................... 1. Конституція України. 1996 2. Шаповал В. М., Борденюк В. І., Журавльова Г. С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні. - С. 41, 42. 3. Конституційне право України. - К.: Наук. думка, 1999. - С. 439. Гусарєв С.Д. Основи держави і права. Навчальний посібник. – Київ, Юрінформ, 1995 4. Копейчинков В.В. Основи конституційного права України. –Київ, Юрінком, 1997 5. Мартиненко П. Конституційний Суд України: підсумки двох років діяльності // Політичний календар: Інформаційно-аналітичний огляд. – 1999. – № 4. – С. 16. 6. Настюк М. Правознавство. - Львів, Видавництво “СВІТ”, 1994 7. Скомороха В. конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України. – 1999. – № 1. – С. 11. 8. Юридичний словник-довідник. – К., 1996. – С. 505;
19

Конституционно-правовые основы государственной власти и местного самоуправления

1. Законодательная власть в Украине и законодательный процесс в Верховном Совете Украины…………………………………3 2. Власть Президента, ее основные черты………………………………...5 3. Исполнительная власть в Украине и органы ее олицетворяющие……7 4. Судебная власть в Украине и ее органы………………………………..9 5. Основные принципы деятельности органов судебной власти………..9 6. Конституционный суд Украины и его роль в судопроизводстве……10 Литература.....................................................................................................12
20

Конституційна юстиція в Україні

ПЛАН ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ 3 2. ОРГАНИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ ТА ЇХ ВИДИ 11 3. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 19 ВИСНОВКИ 26 ЛІТЕРАТУРА 28
21

Конституційне право

Конституційне право
22

Конституційний статус особи в зарубіжних країнах (на прикладі РФ)

23

Конституційний Суд України; політико-правова природа, склад, компетенція"

Зміст Вступ 3 1. Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні 1.1. Конституція України — Основний Закон держави 4 1.2. Конституційний контроль як інститут забезпечення дії принципу верховенства Конституції 6 1.3. Основні риси Конституційного суду як судового органу 9 2. Порядок формування конституційного Суду і його склад 10 3. Функції та повноваження Конституційного Суду України 3.1. Основні функції Конституційного Суду України 14 3.2. Повноваження Конституційного Суду та судді Конституційного Суду України 16 4. Порядок діяльності Конституційного Суду України і процедури розгляду справ 4.1. Форми звернення до Конституційного Суду 21 4.2. Колегії суддів як складові частини Конституційного Суду 23 4.3. Процес конституційного провадження у справі 25 4.4. Процедури розгляду Конституційним Судом певних категорій справ 27 Висновки 31 Література
24

Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні

Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні
25

Конституційні гарантії та механізм захисту приватної власності

Вступ Конституційні гарантії та механізм захисту приватної власності Висновок Використана література

Бесплатные контрольные работы 1501 - 1525 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua