Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Контрольна з бухгалтерського обліку

План 1. Основні функції бухгалтерського обліку 3 2. Регістри бухгалтерського обліку 5 3. Баланс як елемент бухгалтерського обліку і як бухгалтерський документ 8 Література 11
2

Контрольна з бухобліку

n/a
3

Контрольна з ВЕД

1. Торговельний баланс, його основні статті 2. Платіжний баланс: суть та основні статті 3. Принципи сальдування платіжного та торговельного балансів 4. Взаємозв’язок стану платіжного балансу з тенденціями розвитку економічного циклу
4

Контрольна з господарського права

1. Виконання господарських договорів та спосіб його забезпечення 2. Лізінгові операції на Україні. Задача. Джерела.
5

контрольна з Господарського процесуального Кодексу України

1. Хто є учасником судового процесу ? 2 2. Підвідомчість та підсудність справ: що є критерієм розмежування цих категорій ? 7 3. Касаційна скарга: форма, зміст та порядок подання. Наведіть зразок касаційної скарги 11 Список використаних джерел 20
6

контрольна з демографічної ситуаціі і з ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

1. CУЧАСНА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 2 2. РОЛЬ СІМ’Ї ТА СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ 7 3. ТЕНДЕНЦІЇ ДЕПОПУЛЯЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17
7

Контрольна з державного регулювання

Вступ. 1.Податкова політика. 2. Митне державне регулювання. 3. Державна бюджетна політика. 4. Державна грошова кредитна політика держави. Висновок
8

контрольна з ділового мовлення

Терміни у сучасному діловому мовленні. Поняття про термін. Ознаки терміна
9

Контрольна з документознавства

1. Назвіть основні атрибутивні компоненти документа 3 2. Охарактеризуйте основні способи та засоби запису інформації 3 3. Яка сутність понять “вид” та “тип” документа? 6 4. Які особливості нормативно-констатуючих виробничих видань? 7 5. Загальна характеристика довідкових видань 8 6. Яке цільове призначення читацької адреси та характер інформації, що міститься в рекламного виданні? 9 7. Загальна характеристика зображувальних документів 9 8. У чому полягає специфіка тексту ділового документу? 10 9. Охарактеризуйте документи на новітніх носіях інформації 11 10. Доберіть п’ять назв документів. Охарактеризуйте ознаки, властивості, загальні та спеціальні функції документів 12 11. Які співвідношення документної та недокументної комунікації? 15 12. Який взаємозв’язок документознавства з іншими науками? Структура сучасного документознавства 17 Література 20
10

Контрольна з документознавства

1. Зазначте основні вимоги підготовки документів до передачі в архів. 1 1. Зазначте основні вимоги підготовки документів до передачі в архів. 2 2.Подготуйте проект листа-претензії 6 3.Складіть наказ по особовому складу про звільнення з роботи. 7 ЗАТ “Омега” 7 Директор С.І.Якименко 7 4.Складіть службову телеграму 8
11

Контрольна з екології

Вступ 3 1. Екологічні фактори. Толерантність організму 4 2. Міграція забруднюючих речовин в ланках трофічних ланцюгів 8 3. Види платежів за забруднення навколишнього природного середовища 10 Висновки 14 Література 15
12

Контрольна з економіки

1. Форми торгівлі 2. Монетарна політика Центрального банку Література
13

Контрольна з економіки

1. Назвіть чинники ринкового та неринкового характеру, які впливають на розмір витрат на робочу силу (зокрема заробітної плати) 2. Розкрийте структуру і зміст Генеральної тарифної угоди. 3.Назвіть заходи щодо скорочення сукупної пропозиції робочої сили 4. Назвіть можливі заходи щодо скорочення попиту на робочу силу. 5. Для чого необхідні розрахунки масштабів пропозиції робочої сили? 6. Які чинники враховують при формуванні регіональної програми зайнятості? 7. Як циклічність економічного розвитку позначається на обсягах попиту на робочу силу? 8. Що таке “мікроелемент трудового процесу”? 9. Що таке фотографія виробничого процесу, її зміст і особливості виконання?
14

Контрольна з економіки

1. Формулювання визначення економічного агрегату 2 2. Практичне використання виробничої функції 3 3. Характеристика платіжного балансу України 4. Задача 14 Список використаної літератури 15
15

Контрольна з економіки

1. Економічний рост, сутність, види. 3 2. Показники економічниго росту. 5 3. Джерела економічниго росту. 7 Використана література 10
16

Контрольна з економіки

1.Совокупный спрос: экономическая основа и его практическое значение в макроэкономическом анализе развития экономики 2 2. Задача 6 3. На национальном рынке тяжелых вооружений - один покупатель (государство) и несколько продавцов (фирм - производителей оружия). 8 4. Найдите правильное определение: 9 Величина предложения товара - это: 9
17

контрольна з економікі

1. Класична теорія попиту на гроші 2 2. Поняття „інвестиційна пастка” 4 3. Міжнародні потоки капіталу: причини та вплив на економічні процеси 6 4. Модель економічного зростання В.І.Леніна 8 Задача 10 Список використаної літератури 11
18

Контрольна з економічних вчень

1. Чому школа фізіократів вважається попередницею класичної буржуазної політекономії, незважаючи на те що остання зародилась хронологічно раніше (У. Петті, П. Буагільбер)? Відповідь обґрунтуйте виходячи з аналізу економічний категорій і проблем, які перебували у центрі уваги обох шкіл, цілі і завдання, що їх вони перед собою ставили 3 2. Два великих відкриття економічного вчення марксизму. Яке значення мав розвиток матеріалістичної діалектики в працях К. Маркса і Ф. Енгельса для створення пролетарської економічної теорії? 6 3. Відомо, що неоінституальний аналіз економічної сфери ("техносфери") тісно пов’язаний з висновками А. Тоффлера про кардинальні зміни у "соціосфері", у "владній структурі" і в "іносфері". Розкрийте їх. Які з основних тенденцій розвитку інформаційного суспільства на початку ХІХ ст. на вашу думку. можуть виявитися в Україні у найближчий період? Обґрунтуйте відповідь. 10 Список використаної літератури 13
19

Контрольна з економічної теорії

1.Фірма,як субєкт ринкових відносин 3 2. Еволюція підприємницького доходу. Граничний дохід. 5 3. Характеристика довгих хвиль економічного розвитку 7 Використана література. 11
20

Контрольна з ЗЕД

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2 22. ВИДИ СТРАТЕГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 32. МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8 42. МІЖНАРОДНІ ГОСПОДАРСЬКІ КОНТРАКТИ ПРО ФАКТОРИНГ 11 52. АГЕНТИ ЗА ДОРУЧЕННЯМ. ОСОБЛИВОСТІ АГЕНТСЬКОЇ УГОДИ 14 62. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА ВИДИ 17 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20
21

контрольна з зовнішьополітичної діяльності України в умовах незалежності

Основні засади та напрями зовнішьополітичної діяльності України в умовах незалежності
22

Контрольна з інформатики

1. Які типи даних можуть бути введені в комірки і по яким ознакам можна розрізнити тип даних? 3 2. Як виконується переміщення, копіювання і перейменування робочих аркушів? 3 3. Що таке закріплення областей й для чого воно використовується? 4 4. Як встановлюється і знімається автофільтр? 4 5. Які параметри можна задати перед початком сортування? 5 6. Як встановлюється захист від зміни вмісту комірок? 6 7. Як здійснюється побудова діаграм? 6 Література 7
23

Контрольна з інформатики

1. Windows Commander. Маніпуляції з файлами та папками 2 2. Windows. Стандартні додатки. Характеристика та основні можливості 5 Література 8
24

Контрольна з інформатики

Назва роботи Контрольне завдання Розділ Інформатика Вид роботи Контрольна Кількість сторінок 10 Ціна 0 Зміст 1. Допоміжні пристрої комп'ютерної системи. Освітити можливість підключення до комп'ютеру різних пристроїв (на рівні апаратних компонент і програмної підтримки). Навести як приклад способи підключення найбільш популярних допоміжних пристроїв, а також їх характеристики.2 2. Робота з файлами у середовищі операційної системи класу WINDOWS на прикладі програми "Мой компьютер".3 3. Основні елементи вікна WINDOWS, їх функціональне призначення. Основні компоненти діалогового вікна WINDOWS, коли і як вони використовуються.4 4. Огляд основних можливостей текстового процесору WORD: створення документу; відкриття існуючого документу; корегування введеної інформації; форматування символів, абзаців; використання стилів; створення списків, таблиць; вставка об'єктів, створених в інших програмах; друкування документів на принтері 5 5.Огляд основних можливостей табличного процесору EXCEL: основні елементи вікна програми; типи даних в комірках; використання функцій; моделювання і аналіз 7 І.Скласти програму обчислення функції F(х)= 9 2.Скласти програму, яка міняє місцями найбільший та найменший за значеннями елементи масиву, що складається із 20 дійсних чисел 10 3. Скласти програму, яка дозволяє ввести координати трикутника і за їх значеннями зображує трикутник 11
25

Контрольна з інформатики

План 1. Що таке файл, з чого складається ім’я файлу, що таке повне ім’я файлу? 3 2. Призначення команди PATH. 3 3. Як створити файл та записати в нього текстову інформацію за допомогою команд операційної системи? 4 4. Як скопіювати файли разом з підкаталогами в інший каталог за допомогою команд ДОС? 4 5. Як порівняти склад двох каталогів в NС? 4 6. Що таке загублені кластери і як їх позбавитись? 4 7. Архівація та розархівація із включенням підкаталогів. 5 8. Які типи вікон використовуються в Windows і чим вони відрізняються? 5 9. Як в Windows запустити програму, для якої відсутня піктограма чи ярлик? 6 10. Яким чином в Windows можна закрити вторинне вікно програми, користуючись тільки клавіатурою? 7 11. Як у вікні Диспетчера файлів чи Провідника виділити послідовну групу файлів за допомогою миші та клавіатури? 7 12. Як за допомогою Диспетчера файлів чи Провідника знайти потрібний файл? 7 13. Як в графічному редакторі PaintBrush чи Paint намалювати суворо горизонтальні чи суворо вертикальні лінії? 8 14. Як в графічному редакторі PaintBrush чи Paint перемістити фрагмент малюнка в інше місце? 8 15. Яка інформація відображається в статутному рядку редактора Word? 8 16. Як в редакторі Word виділити слово, рядок, речення, абзац? 9 17. Як в редакторі Word перемістити фрагмент тексту за допомогою клавіатури? 9 18. Як в редакторі Word встановити вирівнювання абзацу за шириною за допомогою миші та клавіатури? 10 19. Як в редакторі Word змінити шрифт виокремленого фрагменту тексту? 10 20. Як в редакторі Word частину тексту надрукувати в альбомній орієнтації аркушів паперу? 10 21. Як в редакторі Word встановити комбінацію клавіш для введення символа параграфа? 11 22. Яке призначення мають елементи рядка формул в Excel? 11 23. Як в Excel розташувати заголовок посередині документа? 11 24. Як в Excel заповнити рядок комірок однаковими числовими значеннями? 12 25. Як в Excel підрахувати середнє геометричне значення масиву чисел? 12 Література 13

Бесплатные контрольные работы 1576 - 1600 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua