Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Контрольна з інформатики

n/a
2

Контрольна з інформаційних систем в соціальній роботі

1. Принципи імітаційного моделювання 3 2. Інформатика у світі та в Україні 6 Література 13 1. Вентцель Е.С. Исследование операций, Москва «Советское радио», 1972 г. 2. Соболь И.М. Метод Монте-Карло, Москва «Наука»,1985 г. 3. Экономико-математические методы и прикладные модели./ Под ред. Федосеева В.В. , Москва «Юнити» 2001 г. 4. Голобуцький А. Концепція розвитку ІТ в Україні. К.:НІСД, 2001
3

Контрольна з історії

Експансія литовців на Україну Експансія Польщі на Україну РОЗВИТОК ОСВІТИ РОЛЬ ЦЕРКВИ Церковне та культурне життя Церква-фортеця на Поділлі XV ст. Полонізація української знаті БРАТСТВА ТА ІЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ-РУСІ УКРАІНСЬКІ МІСТА РЕМЕСЛА, ПОБУТ, ЗВИЧАЇ.
4

Контрольна з історії

1.Козацько-селянські повстання наприкінці XVI —на початку XVIII ст. 2 2 Внутрішня та зовнішня політика уряду Дерикторії. 9 3 Заходи та наслідки перебудови народного господарства України 1985-1990р. 17
5

контрольна з історії

1.Народження військово-промислового комплексу . 2 2. Зростання громадсько –політичноі активності суспільства. 3 3 .Економічні проблеми незалежної України . 5 4.Які головні соціально –політичні результати демократичних рево- 7 люцій у східноєвропейських країнах кінця 80-х початку 90-х років ? 7 5.У чому полягає сутність реформізму? 8 6.Буржуазно-демократичні перетворення у Габсбурзькій Австріі. 9 7. Світове значення революцій 1905-1907 років в Росіі 10 8. Лютнева 1917 року буржуазно-демократична революція в Росіі. 11 9.Економічне піднесення в краінах Західноі Європи в 20-х рр..ХХ ст. 13 10 .Період «жданівщини»(1946-1949 рр.) на Украіні. 14 Список використаноі літератури. 16
6

контрольна з історії

Модуль 1. Виникнення ранньофеодальної держави Київська Русь Ошибка! Закладка не определена. ВСТУП 3 1. ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ 4 2. ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ФОРМУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 5 3. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ТА ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ІХ – ХІІ СТ.) 11 3.1. Державний апарат 11 3.2. Система управління 14 3.3. Основні джерела права Київської Русі. Досвід кодифікації права 17 Модуль 2. Державний устрій України за доби формування Козацької держави та за часів Гетьманщини (ХVІ – ХVІІІ століття) Ошибка! Закладка не определена. ВСТУП 21 1. ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ХV – ХVІ СТОЛІТТЯ) 21 2. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ТА ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 30 3. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ТА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ТА ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 37 Модуль 3. Державно-правове становище українського населення у складі Великого князівства Литовського, королівства Польща і Речі Посполитої Ошибка! Закладка не определена. ВСТУП 41 1. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА КОРОЛІВСТВА ПОЛЬЩА. МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У ДАНІЙ СИСТЕМІ 42 2. ОСНОВНІ РИСИ ДІЮЧОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ЛИТВИ 44 3. ОСНОВНІ РИСИ ДІЮЧОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ 48 4. ЗМІНИ У ПРАВОВОМУ СТАНОВИЩІ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 51 ЛІТЕРАТУРА 54
7

контрольна з історії

1. Історичний розвиток оподаткування: світовий та вітчизняний досвід. 2 2.Місцеві податки та збори: загальна характеристика та елементи податків. 6 Задача 1 12 Список використаної літератури 13
8

Контрольна з історії педагогіки

1. Чому Яна Амоса Каменського вважали засновником педагогічної науки 3 2. Що розумів Ушинський під висловом “Щоб виховати людину всебічно необхідно вивчити її всебічно” 6 3. Гуманістична спрямованість спадщини Сухомлинського 7 4. Практика шкільництва Європейської освіти нового часу 9 Література 12
9

контрольна з кореляційно-регресійного аналізу

1. Методи кореляційно-регресійного аналізу 3 2. Матричні методи аналізу 4 3. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і якості продукції 5 4. Методика аналізу науково-технічного рівня виробництва 11 Задачи 15 ЛІТЕРАТУРА 18
10

Контрольна з криміналістики

Вступ 1. Методи криміналістики 2. Завдання криміналістики Висновки Література
11

Контрольна з кулінарії

1. Пояснити причини зниження якості страв з риби тривалого зберігання 3 2. Рекомендації з використання нерибних продуктів моря в харчуванні людини. Обґрунтувати їх, назвати асортимент нерибних продуктів моря, які використовуються у кулінарній практиці підприємств громадського харчування. 5 3. Харчова цінність сиру. Чому його рекомендують застосовувати в дієтичному харчуванні? Зміни білків, що відбуваються при одержанні сиру. 9 Література 11
12

Контрольна з культури України

Назва роботи Контрольна з культури України Розділ Культура Вид роботи Контрольна робота Кількість сторінок 6 Ціна 0 Зміст Архітектура Київської Русі. 2 "Місто Ярослава" у Києві. 3 Використана література 6
13

Контрольна з логіки

1. Логічна суть гіпотези та криміналістичної версії 3 2. Основні етапи побудови та перевірки криміналістичної версії 9 3. Задачі 15 Список використаної літератури 23
14

Контрольна з макроекономіки

Назва роботи Контрольна з макроекономіки Розділ Макроекономіка Вид роботи Матеріал (Увага законодавча база застаріла) Кількість сторінок 18 Ціна 0 Зміст 1. Способи обчислення ВНП (ВВП). 2. Лаг і дії економічної політики. 3. Безробіття та його соціально-економічні наслідки. Закон Оукена
15

Контрольна з маркетингу

1. Маркетингові дослідження, функції проблеми 3 2. Програма розробки нових товарів 10
16

контрольна з мгк

1. Економічний зміст МГК 3 2. Основні форми та методи проведення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД. 5 3. Особливості морських, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень. 9 4. Основні види податків, запровадженні для суб’єктів ЗЕД в Україні. 15 5. Методи оцінювання виробничо-господарської діяльності ЗЕД. 17 Список використаних джерел: 19
17

Контрольна з менеджиенту

n/a
18

Контрольна з менеджменту

1. Схема моделі процесу стратегічного планування, її коротка характеристика. 2 2. Загальна стратегічна модель Портеру. 4 3. Стратегія впровадження нововведень. 6 4 Задача 8
19

Контрольна з менеджменту

1. Закони організації, особливості та властивості операційних систем. 1 2. Організація поточного планування на підприємстві. 5 3. Що можна запозичити вітчизняним підприємствам з досвіду організації ремонту обладнання виробничих підприємств США? 7 Список використаної літератури. 10
20

контрольна з менеджменту

ВСТУП 3 1.ПРАЦЯ МЕНЕДЖЕРА ЯК РІЗНОВИДУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ . 4 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА НА ДАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. 8 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ НА ВАТ ЛЮБЕШІВСЬКА ПМК-199 . 22 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІІ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОІ ЛІТЕРАТУРИ 30
21

контрольна з Міжнародного економічного права

Вступ 3 1. Транснаціональні корпорації (ТНК) і міжнародно-правове регулювання їх діяльності 3 2. Правове регулювання міжнародних морських, річкових, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень 8 Висновок 13 Література 14
22

Контрольна з міжнародної економіки

Вступ 1. Суб’єкти міжнародних економічних відносин 2. Торгівля навпрямки і через посередників 3. Основні фактори, які впливають на розташування населення 4. Сучасні форми протекціонізму 5. Європейська валютна система ЕКЮ 6. Міжнародний валютний фонд СДР (спеціальні права запозичення) 7. Регіональні економічні комісії ООН та їх внесок у процес світової та регіональної економічної інтеграції 8. Міжнародні фінансово-кредитні організації (Світовий банк, Банк міжнародних розрахунків, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші регіональні банки) 9. Інкотермс-2002 Висновки Перелік використаної літератури
23

Контрольна з міжнародної економіки

1. Чому нові індустріальні країни орієнтуються на наукомісткі виробництва? 1 2. Які цілі переслідували розвинені країни, розміщуючи в них наукомісткі виробництва? 2 3. Спрогнозувати подальший розвиток цих країн, обґрунтувати 2 4. Створення галузей легкої промисловості, які забезпечать внутрішній ринок в умовах недостатності іноземної валюти 3 5. Створення і розвиток галузей промисловості, орієнтованих за зовнішній ринок 4 6. Динамічний розвиток наукомістких галузей промисловості, збільшення державних асигнацій на наукову і дослідницьку роботу 4 7. Переміщення в НІК працемістких та матеріаломістких виробництв 5
24

контрольна з облікової політики

1. Значення нематеріальних активів в системі обліковоі політики підприємств 3 2. Зарубіжний досвід обліку нематеріальних активів. 4 Список використаної літератури 10
25

Контрольна з основ психології та педагогіки

1. Основні методи психологічних досліджень 3 2. Індивідуальний стиль діяльності і його зміст 8 3. Міжособисті відношення в малих групах 12 Література 18

Бесплатные контрольные работы 1601 - 1625 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua