Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Нотаріат в Україні

План 1. Приватна нотаріальна діяльність. 2. Видача свідоцтва про право на спадщину. 3-5. Задачі
2

Нужна ли людям стрессовая ситуация

1. Понятие стресса. 2. Эмоции в структуре человеческой психики. Стресс как вид эмоционального состояния человека. 3. Чем не является стресс.
3

Нужна ли людям стрессовая ситуация

ПЛАН 1. Понятие стресса. 2. Эмоции в структуре человеческой психики. Стресс как вид эмоционального состояния человека. 3. Чем не является стресс.
4

О питании дошкольников и школьников

О питании дошкольников и школьников
5

Об оценке эффективности внедрения и применения ERP систем

n/a
6

обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

Зміст 1. Короткий опис виробу 3 2. Фінансовий план 4 Список використаної літератури 9
7

обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

1. Короткий опис виробу 3 2. Виробничий план 4 Список використаної літератури 10
8

Обґрунтування і оцінка інвестиційних проектів: методика і приклад оцінки (на прикладі ВАТ “Аналітприлад”)

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Дослідження напрямків інвестиційної діяльності в економіці України 6 1.1. Сутність, напрямки і правова база інвестиційної діяльності в України 6 1.2. Загальна характеристика інвестиційного ринку і його складових 16 1.3. Вихідні дані і порядок фінансового обґрунтування інвестиційних проектів 25 Розділ 2. Характеристика об'єкта дослідження і інвестиційного проекту 36 2.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ "Аналітприлад" 36 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства і зміни показників за звітний період 40 2.3. Обґрунтування інвестиційного проекту розширення виробництва і прогнозування можливих ризиків 65 Розділ 3. Прогнозна оцінка і управління інвестиційним проектом 76 3.1. Прогнозування прибутку за рахунок інвестиційного проекту розширення виробництва 76 3.2. Комплексна оцінка ефективності інвестиційного проекту 86 Висновки і пропозиції 92 Використана література 99
9

Обґрунтування управлінських рішень

ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 5 1.1. Сутність управлінського рішення 5 Природа процесу прийняття рішень 6 1.2. Класифікація управлінського рішення 7 1.3. Принципи та етапи прийняття управлінського рішення 11 Процес прийняття рішень 13 2. МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ 18 Механізм розробки управлінських рішень 18 Методи прийняття рішень 19 2.1. Огляд управлінської ситуації 21 2.2. Складання алгоритму прийняття управлінського рішення 23 2.3. Групове ухвалення рішення в організації 24 3. ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 26 3.1. Обґрунтування рішення на основі прибуткової діяльності 28 3.2. Обґрунтування управлінського рішення на основі використання методу беззбитковості 31 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 34 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 36
10

Обзор Vsat-технологий и сфер применения

Вступление 2 Глава 1. Обзор Vsat-технологий и сфер применения 4 1.1 Сушность Vsat-технологий 4 1.2. Основные топологические схемы VSAT-сети и способы многостанционного доступа 9 1.3 Области применения VSAT технологий 12 1.4 Космический сегмент 19 1.5 Украинские системные интеграторы и базовые технологии 21 1.6 Стоимость станций, сети и обслуживания 22 1.7 VSAT-оборудование 24 1.8 Мультимедийные терминалы 30 Глава 2. Сеть Vsat Украины с обзором существующих Vsat-станций 33 2.1 Краткий обозр спутниковой сети АО “Укрсат” 33 2.2 Описание станций АО «Укрсат” 34 2.3 Украинская спутниковая сеть «Уличного телевидения» 36 Глава 3. Экономическое обоснование 41 3.1. Украинские космические телекоммуникационные проекты 41 Глава 4. Тенденции развития 49 Заключение 59 Литература 60
11

Облік в галузях народного господарства

1. Порядок розподілу торговельних націнок та витрат обігу, які відносяться на обсяг реалізованих товарів та нереалізованих залишків 3 2. Особливості обліку будівельних матеріалів та обладнання 4 3. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції 5 4. Список використаної літератури
12

Облік виробництва і реалізації (раціоналізації) продуктів і товарів”

ПЛАН ВСТУП 3 1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства. 5 2. Методичні основи організації бухгалтерського обліку. 6 2.1. Документальне оформлення надходження сировини і продуктів на виробництво 7 2.2. Документальне оформлення відпуску і реалізації готової продукції виробництва 11 2.3. Синтетичний облік і аналітичний облік руху операцій виробництва 13 2.4. Звітність матеріально відповідальних осіб виробництва при використанні продуктів і реалізації готової продукції 25 2.5. Синтетичний облік реалізації продукції і оцінка готових виробів за цінами продажу згідно П(С)БО 9 “Запаси” 28 3. Дослідження методології організації бухгалтерського обліку на МП “Пекар” з обліку виробництва і реалізації продукції і товарів 30 Висновки 34 Додатки 37
13

Облік витрат

Вступ Розділ І. Сутність обліку витрат . Розділ ІІ. Виробничий облік як єдиний процес обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. . § .2.1. Етапи обліку виробничих витрат. § .2.2. Взаємозв'язок оперативного та фінансового обліку витрат виробництва. § 2.3. Фактори, то впливають на побудову обліку витрат. Розділ ІІІ. Об'єкт та методи обліку витрат § 3.1. Поняття об'єкту обліку витрат. § 3.2. Метод обліку виробничих витрат. § 3.3. Подетальний облік. § 3.4. Облік виробничих витрат по виробах. § 3.5. Облік виробничих витрат за групами виробів. § 3.6. Облік виробничих витрат по замовленнях. § 3.7. Облік виробничих витрат по процесах. § 3.8. Облік виробничих витрат по виробництвах. Розділ ІV. Сучасні моделі обліку витрат на виробництво. Висновки Список використаної літератури
14

Облік витрат діяльності

План Вступ 3 1. Коротка техніко-економічна характеристика МП “Галант” 5 2. Методичні основи організації бухгалтерського обліку 7 2.1. Витрати діяльності та їх облік згідно П(С)БО 16 “Витрати” 7 2.2. Формування та облік собівартості реалізованої продукції 13 2.3. Облік та розподіл загальновиробничих витрат 16 2.4. Облік та розподіл адміністративних витрат 23 2.5. Облік та розподіл витрат на збут 28 3. Дослідження методології організації бухгалтерського обліку на МП “Галант” з обліку витрат діяльності 30 Висновки 33 Список використаної літератури 35
15

ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ

ЗМІСТ ВСТУП 2 1. ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 3 1.1 КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 3 1.2. ОБЛІК ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РАХУНКАХ КЛАСУ 8 5 1.2.1. Облік матеріальних витрат. 5 1.2.2 Облік витрат на оплату праці. 7 1.2.3. Облік відрахувань на соціальні заходи. 8 1.2.4. Облік амортизації. 10 1.2.5 Облік інших операційних витрат. 11 1.2.6. Особливості обліку інших витрат. 12 2. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ 14 2.1 ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 14 2.1.1. Класифікація витрат 14 2.1.2. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 16 2.1.3. Облік загальновиробничих витрат 16 2.2 ОБЛІК ВИТРАТ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 19 2.2.1 Облік адміністративних витрат 19 2.2.2. Облік витрат на збут 20 2.2.3. Облік інших операційних витрат 22 2.3. ОБЛІК ВИТРАТ ІНШОЇ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ ВИТРАТ. 25 2.3.1 Облік фінансових витрат 25 2.3.2. Облік, витрат, що виникають в ході інвестиційної діяльності. 27 2.3.3. Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. 29 2.3.4. Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій 30 ЗАКЛЮЧЕННЯ 33 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 34
16

Облік витрат на збут в оптовій торгівлі

17

Облік витрат на оплату праці

ПЛАН ВСТУП 3 Розділ 1. Економічна суть прямих витрат на оплату праці 8 1.1. Концептуальні основи організації обліку прямих витрат на оплату праці 8 1.2. Види та форми заробітної плати 16 1.3. Облік робочого часу та виробітку 23 Розділ 2. Нормування праці 28 2.1. Принципи нормування праці 28 2.2. Документообіг нормування праці 32 Розділ 3. Методика обліку прямих витрат на оплату праці 38 3.1. Документальне оформлення, методика нарахування та відображення у системі рахунків основної заробітної плати 38 3.2. Облік додаткової оплати праці, інших заохочувальних та компенсаційних виплат 44 3.3 Автоматизація обліку прямих витрат на оплату праці 74 Розділ 4. Аналіз та аудит прямих витрат на оплату праці 83 4.1 Проведення аудиту прямих витрат на оплату праці 83 4.2 Аналіз прямих витрат на оплату праці 96 В И С Н О В К И 104 Список використаної літератури: 106 Додатки 107
18

Облік витрат підприємства і калькуляція собівартості готової продукції

Зміст Розділ 1. Облік витрат підприємства і калькуляція собівартості готової продукції 3 Розділ 2. Вихідні дані до задачі. 17 Розділ 3. Розв’язок задачі 28 Розділ 4. Аналіз ліквідності підприємства 52 Список використаних джерел 53
19

Облік власності засновників і статутного фонду (капіталу) та інших власних джерел

План Вступ 3 1. Облік статутного капіталу 4 2. Облік резервного капіталу 10 3. Облік спеціальних фондів, резервів і нерозподіленого прибутку 12 Висновки 18 Список використаної літератури 20
20

Облік грошових та розрахункових операцій з іноземною валютою

План ВСТУП 3 1. Основи побудови обліку 4 1.1. Розрахунки у безготівковій іноземній валюті 4 1.2. Розрахунки в готівковій іноземній валюті 6 2. Методика облікового процесу 8 2.1. Продаж іноземної валюти 8 2.2. Особливості обліку імпортних операцій. Купівля іноземної валюти 10 3. Використання даних обліку в управлінні 17 3.1. Аналіз зовнішньоторговельних операцій 17 3.2. Аналіз господарської діяльності підприємств 18 Висновки 21 Список використаної літератури 23
21

Облік зовнішньоекономічних операцій з вивезеною давальницькою сировиною. Облік витрат на службові відрядження

1. Облік зовнішньоекономічних операцій з вивезеною давальницькою сировиною 2. Облік витрат на службові відрядження
22

Облік і аналіз руху грошових коштів

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні положення і економічна сутність грошових коштів 7 1.1. Поняття і сутність грошових коштів 7 1.2. Техніко-економічна характеристика базового підприємства 13 1.3 Значення ефективного управління грошовими коштами в системі управління підприємством 18 2.1. Аналіз літературних джерел з обліку та аналізу руху грошових коштів 24 2.2. Сучасний стан функціонування бухгалтерського обліку грошових коштів на базовому підприємстві 28 2.3. Рекомендована методика і організація обліку руху грошових коштів 37 Розділ 3. Методика і організація аналізу руху грошових коштів 45 3.1. Організація аналізу грошових коштів на базовому підприємстві 45 3.2. Рекомендована методика аналізу руху грошових коштів 50 Розділ 4. Організація обліку і аналізу руху грошових коштів в комп'ютерному середовищі 53 4.1. Характеристика сучасних АРМБ. Аналіз пакетів прикладних програм (ППП) автоматизації бухгалтерського обліку, контролю і аудиту 53 4.2. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера з обліку руху грошових коштів 58 4.3. Постановка і комп'ютерна технологія розв'язання типової задачі з теми дослідження та виконання контрольного прикладу 63 Висновки і пропозиції 69 Список використаної літератури 71 Додатки 74
23

Облік і аудит

Облік і аудит
24

Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності

План 1. Варіант 8. 3 2. Розрахункове завдання 8 Список використаної літератури 10
25

Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності

План 1. Варіант 8. 3 2. Розрахункове завдання 8 Список використаної літератури 10

Бесплатные контрольные работы 2151 - 2175 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua