Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Перспективний аналіз

Вступ / 1. Види й напрямки економічного аналізу за часом дослідження процесів / 2. Перспективний (стратегічний) аналіз / Висновок / Використана література
2

Перспективні напрямки розвитку ринку фінансових послуг

Перспективні напрямки розвитку ринку фінансових послуг
3

Перспективы развития цифровой фотографии

4

Перспективы развития цифровой фотографии

5

Перша балканська війна

План ВСТУП 3 1. УТВОРЕННЯ БАЛКАНСЬКОГО СПІЛКИ 4 2. ПОЧАТОК ПЕРШОЇ БАЛКАНСЬКИЙ ВІЙНИ 6 3. ЛОНДОНСЬКИЙ ДОГОВІР 1913 р. 8 ЛІТЕРАТУРА 11
6

Перше болгарське царство

План Вступ 3 I. Виникнення Болгарської держави 4 ІІ. Болгарська культура 8 ІІІ. Релігія Першого Болгарського царства 11 ІV. Занепад Першого Болгарського царства 12 Висновки 14 Література 16
7

Перший Унівесал Центральної Ради

8

Перші спроби регламентації данини й адміністративно-судової системи, княгиня Ольга

1. Ольга – свята, рівноапостольна, велика княгиня Київська. Політика Ігоря до князювання Ольги 3 2. Смерть князя та помста Ольги 5 3. Реформи Ольги 10 4. Візит княгині до Константинополя 13 Висновок 18 Література 19
9

Питання з історії України та всесвітньої історії

1. Зміст пакту Молотова – Ріббентропа 3 2. Входження Криму до складу УРСР 3 3. Декларація про державний суверенітет України 4 4. Створення УПА 5 5. Німецька окупаційна політика в Україні 1941-1943 рр. 5 6. Діяльність Української Гельсінської спілки 6 7. “Самвидав” в Україні 60-80 рр ХХст. 6 8. “Жданівщина” в культурі України 40-50 рр..ХХ ст. 7 9. Історичний портрет С. Бендери 7 10. Хід виборів Президента України у 2004 році 8 11. Дайте порівняльну характеристику діяльності П. Шелеста і В. Щербицького. 8 12. Дати характеристику участі України у процесі Євро -інтеграції на сучасному етапі. 9 Всесвітня історія 10 1. Опишіть операцію “Оверлорд” 11 2. Схарактеризуйте процес об’єднання Німеччини 12 3. Причини і процес розв’язання Карибської кризи 14 4. Схарактеризуйте міжнаціональні стосунки в СФРЮ 16 5. Дайте характеристику політиці голлізму у Франції 18 6. Складіть політичний портрет М. Тетчер. 20
10

Питання до іспиту з дисципліни «Економіка підприємств готельно-ресторанного господарства»

. Поняття ринку кулінарної продукції та послуг. Основні елементи ринку: товарна пропозиція, попит населення, ціна товару
11

Питання до іспиту з курсу “Основи права”

Шпора з основ права
12

Питання з економіки

План: 1. Внутрішнє середовище організації. 2. Ресурсна концепція стратегії розвитку фірми. 3. Прибуток у складі первинних доходів підприємства. 4. Управління якістю продукцією, як інструмент інновації на підприємстві. 5. Функція планування в менеджменті. 6. Функціональна та виробнича стратегія на підприємстві. 7. Головні теорії мотивації 8. Мотивація її значення в менеджменті 9. Види організаційних структур підприємства. Їх порівняльна характеристика 10 Види цін: базисна, ціни виробників. Ціни покупців, поточні, незмінні. 11. Система менеджменту якості Iso 9000. Головні складові цієї системи 12. Ресурсна характеристика організації
13

Питання з економіки

1. Модель міжнародної торгівлі Адама Сміта 3 2. Сутність та характерні ознаки міжнародної економічної інтеграції 5 Література 9
14

Питання з економіки підприємства

1. Вимірники обсягу продукції 2 2. Порівняльна економічна ефективність капітальних вкладень. Метод приведених витрат 4 Література 10
15

Питання з історії України

План 1. Християнізація Русі 3 2. Економічний розвиток України в 19 ст. Початок українського національного відродження 6 3. Репресії в Україні в 20-30 рр. Їх наслідки для українського народу 9 Література 14
16

Питання з макроекономіки

1. Вплив ефекту процентної ставки на величину сукупного попиту 2. Підприємницький сектор: його сутність та форми прояву економічної активності 3. Критерії віднесення людини працездатного віку до безробітних 4. Похідні валового продукту та методи їх розрахунку. 5. (задача)
17

Питання з предмету Товарознавство непродовольчих товарів

Питання з предмету Товарознавство непродовольчих товарів
18

Питання з соціології

1. Визначте правові основи соціальної роботи 2 2. Визначте вплив методів християнського виховання на розвиток соціальної педагогіки 3 3. Визначите сутність соціальної діагностики 5
19

Питання з страхування

1. Ризики в страхуванні. Зміст, класифікація, оцінювання, прогнозування та керування страховими ризиками. 2 2.Страхування вантажів і багажу. Страхові ризики. Страхова відповідальність і оцінка вартості об'єкту та збитків. Зміст і форми типового договору страхування та особливості його укладання і виконання. Страховий тариф і особливості його застосування. 3 3. Страхування життя. Довгострокові договори страхування. Особливості ризиків, визначення страхових сум і внесків. Форми виплат за особистим накопичувальним страхуванням. Особливості укладання і виконання договору страхування. 5 4. Страхування відповідальності на транспорті. Відповідальність, перевізника та власника транспортного засобу. Зміст цих напрямків страхування. Особливості реалізації добровільного та обов'язкового видів. Моторне (транспортне) страхове бюро і його функції. 7 Список використаної літератури: 10
20

Питання міжнародної правосуб’єктності транснаціональних корпорацій

21

Питання по РПС

1. Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів України 3 2. Молочне виробництво ВАТ "Галактон" 4 Література 5 1. Кочан Е.П. Размещение производственных сил на Украине К. 1998. 2. Сегодня "ГАЛАКТОН" - лидер молочной промышленности Украины.// Стаття з сторінки Інетрент - http://flint.kiev.ua:8039/company/main.shtml 3. "Контракти" з'ясовують, чому саме переробка молока приваблює iнвесторiв. // 4. Український діловий тижневик “Галицькі Контракти”, №36, вересень 2000 5. Проблеми економічного розвитку регіонів України. К:Український незалежний центр політичних досліджень, 2001
22

Питання по РПС

1. Економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів України 3 2. Молочне виробництво ВАТ "Галактон" 4 Література 5
23

Питаня з предмету "економіка"

1. Бюджетні повноваження органу державної влади та їх фінансування. 2. Поняття високоліквідних цінних паперів грошового ринку. 3. Призначення облігацій для фінансування підприємств. 4. Визначення ціни цінних паперів механізмом котирування цінного паперу. 5. Підприємство як та емітент на фондовому ринку. 6. Чим відрізняються державні та місцеві податки. 7. Зв'язок підприємства з бюджетною системою та фінансами населення. 8. Поняття кредитоспроможності позичальника та її вплив на розмір договірного банківського процента. 9. Довгостроковий позиковий капітал підприємства залучений на кредитному та фондовому ринку. 10. Підприємство як інвестор на фондовому ринку, цілі інвестування. 11. Поняття портфеля цінних паперів підприємства. 12. Структура фінансового капіталу підприємства. 13. Дебіторська заборгованість підприємства: сутність, склад, проблеми повернення. 14. Поняття валової продукції підприємства. 15. Визначення чистого та нерозподіленого прибутку підприємства. 16. Визначення підприємством доцільності інвестування в конкретний виробничий проект. 17. Види фінансових планів підприємства з різним горизонтом планування. 18. Поняття валюти ціни та валюти контракту. 19. Сутність ринкового механізму регулювання економіки. 20. Поняття галузевої структури економіки. 21. Сутність саморегулювання ринкової економіки. 22. Економічні методи регулювання економіки.
24

Підвищені ризики в умовах закордонного підприємництва. Абсолютні та відносні переваги у виробництві товарів або послуг в країні

Вступ 1. Підвищені ризики в умовах закордонного підприємництва 2. Що таке абсолютні та відносні переваги у виробництві товарів або послуг в країні 3. У Росії здійснюється діяльність (ТНК) Використана література
25

Підвищення безпеки використання токсичних та хімічних речовин

План Вступ 3 1. Забруднення атмосфери та грунтів хімічними сполуками 4 2. Забруднення хімічними та токсичними речовинами водних ресурсів 6 3. Шляхи вирішення екологічної проблеми в галузі хімії 9 Література 12

Бесплатные контрольные работы 2476 - 2500 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua