Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Анализ финансовой отчетности

План Сведения об организации 3 1. Оценка и анализ экономического потенциала предприятия 4 1.1. Оценка имущественного состояния 4 1.1.1. Вертикальный анализ баланса 4 1.1.2. Горизонтальный анализ баланса 4 1.1.3. Анализ качественных изменений в имущественном состоянии 5 1.1.4. Анализ структуры и динамики оборотных средств 5 1.3. Оценка финансового состояния 6 1.3.1. Оценка ликвидности 6 1.3.2. Оценка финансовой устойчивости 7 2. Оценка и анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия 9 2.1. Оценка деловой активности 9 2.2. Оценка рентабельности 10 2.3. Оценка положения на рынке ценных бумаг 12 2.4. Вертикальный анализ финансовых результатов 12 2.5. Комплексная оценка результатов деятельности по методике “Дюпон" 14 3. Выводы и рекомендации 16
2

Аналіз асортименту та структури випуску продукції підприємства

Аналіз асортименту та структури випуску продукції підприємства Задачі
3

Аналіз беззбитковості виробництва (на прикладі підприємства харчової промисловості

План Вступ. 3 1. Поняття витрат виробництва, прибутку і валового доходу. 4 1.1. Прибуток підприємства, його визначення. 4 1.2. Втрати виробництва. 4 1.3. Поняття валового доходу та валового прибутку. 6 2. Класифікація витрат на виробництво та планування собівартості. 7 2.1. Класифікація витрат на виробництво. 7 2.2. Методи калькулювання собівартості продукції. 8 3. Шляхи пониження витрат на виробництво продукції. 13 4. Ефективність діяльності підприємств харчової промисловості. 18 Висновок. 25 Список використаної літератури. 27
4

Аналіз виконання плану організаційно-технічного розвитку підриємства АО “База тралового і рефрижераторного флоту

1. Виконання плану організаційно-технічного розвитку підприємства як основа підвищення економічної ефективності його діяльності. 2. Основні показникі підприємства АО «База тралового і рефрижераторного флоту». 2.1. Аналіз орагінізації виробництва 2.2. Аналіз організації управління 2.3. Аналіз технічного рівня виробництва 3. Аналіз економічної ефективності організаційно-технічних заходів і оцінка виконання плану технічного розвитку Заключення Література
5

Аналіз виробництва товарної продукції

План Вступ 3 1. Аналіз обсягів виробництва товарної продукції 5 2. Аналіз асортименту і структури випуску товарної продукції 7 3. Аналіз якості продукції 11 4. Аналіз ритмічності та якості виробництва 15 5. Аналіз показників матеріалоємності товарної продукції 17 6. Аналіз прибутку від виробництва товарної продукції. 22 Висновок 25 Список використаної літератури: 26
6

АНАЛІЗ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ТА СТАТТЯМИ

1. АНАЛІЗ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ТА СТАТТЯМИ. 3 2. ЗАГАЛЬНИЙ ТА ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. 7 ЗАДАЧА. 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 13
7

Аналіз витрат на обслуговування виробництва та управління

1. Аналіз витрат на обслуговування виробництва та управління 2 2. Методика визначення резервів зниження собівартості продукції (товарів, послуг) тур підприємств 5
8

Аналіз впливу зміни цін на ресурси; покращеної технології на витрати в довгостроковому періоді

План. Вступ. 3 1. Витрати виробництва, їх види. 4 2. Методи керування витратами. 8 3. Функція витрат і рівновага виробника 13 4. Витрати у довготерміновому періоді. 17 4.1. Планування розвитку 18 4.2. Економія, обумовлена масштабом виробництва 21 4.3. Джерела збитку, обумовленого зміною масштабів виробництва. 23 Висновок. 26 Список використаної літератури. 28
9

Аналіз впливу розвитку туристської галузі на стан економіки та соціальної сфери України

ВСТУП 3 1. ТУРИЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНЕ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 5 1.1. Вплив туристської галузі на економіку та платіжний баланс держави 5 1.2. Економічна ефективність туризму 10 1.3. Туризм і соціальна сфера 13 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА СТАН ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 17 2.1. Туристська галузь України 17 2.2. Аналіз туристського ринку України та його вплив на стан економіки та соціальної сфери України 20 2.3. Перспективи залучення іноземних інвестицій в туристську галузь України 28 3. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 31 3.1. Економічні проблеми іноземного туризму в Україні 31 3.2. Фінансово-кредитні проблеми іноземного туризму в Україні 36 3.3. Соціальні питання розвитку іноземного туризму в Україні 40 ВИСНОВКИ 47 ЛІТЕРАТУРА 50 ДОДАТКИ 52
10

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства за обсягом, структурою та строками виконання

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства за обсягом, структурою та строками виконання
11

Аналіз ділової активності підприємства.

Список використаної літератури. 1. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 157 с. 2. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В., Ефимов О.Б. Бухгалтерская отчетность: составление и анализ. Часть 3. – М.: Бухгалтерский учет, 1994. – 80 с. 3. Шеремет А.Д., Сайдулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.
12

Аналіз діяльності фірми

1. Загальна інформація про підприємство..................................................3 2. Характеристика продукції (послуг), які надає фірма (організація).....4 3. Партнери по бізнесу.................................................................................5 4. Конкуренти по бізнесу..............................................................................6 5. Передові досягнення в даному виді діяльності......................................7 6. Аналіз сфери виконання об єктів інтелектуальної власності...............8 7. Перспективи виконання............................................................................9
13

Аналіз документальних складових періодичного і неперіодичного друкованого видання

Аналіз документальних складових періодичного і неперіодичного друкованого видання
14

Аналіз документних складових періодичного і неперіодичного видань

План: І. Книжкове видання 3 1.1. Бібліографічний опис 3 1.2. Характеристика видань соціального призначення 3 1.3. Характеристика читацького призначення 3 1.4. Характеристика внутрішньої і зовнішньої форми видання 3 1.5. Характеристика типу і виду видання 4 ІІ. Характеристика періодичного видання 4 2.1. Назва видання, його соціальне і читацьке призначення 4 2.2. Характеристика класу, типу, виду видань 4 2.3. Характеристика авторських продуктів 5 Література 6
15

Аналіз дяльністі товариства з обмеженою відповідальністю “Анвіко” (практика)

1) Валюта балансу 2)Коефіцієнт зміни виручки від реалізації 3)Коефіцієнт зростання прибутку від реалізації продукції 4)Розрахунок коефіцієнту балансового прибутку 5. Аналіз джерел фінансування капіталу 6. Вивчення складу і структури кредиторської заборгованості. 7. Аналіз активів балансу 8. Аналіз дебіторської заборгованості 9. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості 10. Аналіз показників, що характеризують фінансову та ринкову стійкість підприємства 12. Аналіз порогу рентабельності й запасу фінансової стійкості підприємства за звітний період 13. Оцінка ліквідності балансу. 14. Оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства 16. Аналіз ефективності використання капіталу 17. Аналіз оборотності та тривалості обороту капіталу. 18. Оцінка ділової активності підприємства 19. Аналіз рентабельності. 20. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства
16

Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства

План Вступ 3 1. Огляд літературних джерел 4 2. Завдання та інформаційна основа аналізу і аудиту основних засобів 7 3. Аналіз основних засобів 13 4. Аудит основних засобів 25 Висновки та пропозиції 30 Література 33
17

Аналіз ефективності використання основних фондів

Аналіз ефективності використання основних фондів
18

Аналіз і аудит кредитоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ “Ліда”)”

Зміст ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ОЦІНКИ 5 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ЛІДА" 14 3. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА – ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ 18 3.1. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКОМ ПРИ КРЕДИТУВАННІ СУБ’ЄКТУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 19 3.2. АНАЛІЗ ОБІГОВОСТІ КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 21 4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 32 5. МЕТОДИКА АУДІТУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 38 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44
19

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НАТО ПРОТИ ЮГОСЛАВІЇ

ВСТУП 2 АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НАТО ПРОТИ ЮГОСЛАВІЇ 7 АНАЛІЗ КОНТРТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ У ЧЕЧНІ 12 АНАЛІЗ КОНТРТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ США ПРОТИ АФГАНІСТАНУ 15 ВИСНОВОК 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15
20

Аналіз комунікативних складових друкованого видання

Аналіз комунікативних складових друкованого видання
21

Аналіз комунікативних складових друкованого видання

План: Вступ 3 1. Характеристика соціального і читацького призначення 8 2. Визначення класу, типу, виду видання 10 3. Характеристика вихідних даних 11 4. Характеристика зовнішньої і внутрішньої форми передачі матеріалу 11 5. Характеристика авторських продуктів 12 6. Відповідність форми і змісту читацького та соціального призначення, наявність чи відсутність комунікативних бар’єрів 13 7. Канали поширення видання. Умови зустрічі читача або користувача з даним виданням 13 Висновки 13 Література 14
22

Аналіз комунікативних складових друкованого видання

Вступ 3 1. Характеристика соціального і читацького призначення 9 2. Визначення класу, типу, виду видання 10 3. Характеристика вихідних даних 13 4. Характеристика зовнішньої і внутрішньої форми передачі матеріалу 13 5. Характеристика авторських продуктів 14 6. Відповідність форми і змісту читацькому і соціальному призначенню 15 7. Канали поширення видання. Умови зустрічі читача або користувача з даним виданням. 15 Висновки 16 Література 17
23

Аналіз нематеріальних активів

Зміст Вступ 3 1. Економічний зміст нематеріальних активів, значення їх аналізу для системи управління підприємством 4 2. Економічна характеристика на основі показників діяльності ТОВ "Кастл" 5 3. Критичний огляд нормативної бази, спеціальної та переодичної літератури з питань аналізу нематеріальних активів 7 4. Організаційно-інформаційна модель аналізу нематеріальних активів 16 5. Інформаційне забезпечення та система показників, що застосовуються при аналізі нематеріальних активів 24 6. Методика загального аналізу НМА 27 7. Аналіз ефективності використання НМА 36 8. Методика аналізу НМА із застосуванням комп'ютерних програм 39 9. Узагальнення результатів аналізу НМА 42 Висновки та пропозиції 45 Література 47
24

Аналіз оборотних коштів на підприємстві

Аналіз оборотних коштів на підприємстві
25

Аналіз оборотних фондів на Київському хлібокомбінаті №10

Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 1.Загальна характеристика та джерела формування оборотних коштів……….4 1.1 Сутність і принципи організаціїї оборотних коштів……………………..4 1.1.1 Сутність, склад і структура оборотних коштів……………………..4 1.1.2 Класифікація і принципи організації оборотних коштів………….11 1.2 Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах……..13 1.3 Джерела формування оборотних коштів………………………………..16 1.3.1 Власні джерела формування оборотних коштів…………………..16 1.3.2 Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів……………………………………………………………………….19 1.3.3 Залучення коштів інших суб'єктів господарювання………………..21 2. Аналіз оборотних коштів на хлібокомбінаті №10……………………………24 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика хлібокомбінату№10……………………………………………………………24 2.1.1Організаційно-технічна характеристика хлібокомбінату № 10…….24 2.1.2 Аналіз фінансового стану хлібокомбінату №10……………………28 2.2 Джерела формування оборотних коштів на хлібокомбінаті №10……..35 2.3 Показники стану і використання оборотних коштів на хлібокомбінаті №10…………………………………………………………..37 2.3.1 Показники стану власних оборотних коштів……………………….37 2.3.2 Показники використання оборотних коштів………………………..41 3. Підвищення ефективності використання оборотних коштів……..…………45 3.1 Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства…………………………………………………………………….45 3.2 Шляхи прискорення обертання оборотних коштів……………………….48 Охорона праці на хлібокомбінаті № 10…………………………………………..66 Висновки…………………………………………………………………………. .75 Список використаної літератури…………………………………………………78 Додаток А…………………………………………………………………………..80

Бесплатные контрольные работы 351 - 375 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua