Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Воля богів і свободна воля людини в світі античної трагедії

Вступ. 3 I. Воля богів і предписання долі в античній трагедії. 5 ІІ. Софокл - великий поет Давньої Еллади. 7 ІІІ. Головні герої трагедії "Антигона" та їх моральний вибір. 11 IV. Люди і боги в творчості Софокла 21 Висновки 25 Використана література 26
2

ВОПРОС О РАННЕМ ОБУЧЕНИИ

ВОПРОС О РАННЕМ ОБУЧЕНИИ
3

Вопросы по «Основы управленческой деятельности»

1. Малі підприємства, сутність створення та функціонування 3 2. Трудовий колектив як об’єкт управління, особистість керівника 4 3. Реклама стимулювання реалізації товару 6 4. Структура організації державного підприємства. Сутність діяльності 8 5. Бізнес-план: сутність, призначення та методологія розробки 10 6. Міжнародний маркетинг 11 Література 14
4

Вопросы по комплексному экзамену: экономика предприятия и управление бизнесом

1. Проанализировать какая организационная структура управления обеспечит наиболее высокие показатели эффективности на большой фирме. 2.Для расширения деятельности в вашем подразделении необходимо закупить дополнительное оборудование. Проанализировать как может быть подготовлено управленческое решение по этому вопросу и на каких условиях оно может быть выполнено. 3.Вам достался коллектив безответственный и не дисциплинированный, разработайте концепцию управления персоналом. 4.Проанализировать как влияют на финансовое положение фирмы % налоговая политика государства, нормы амортизационных просчетов, дефицит госбюджета. 5.Необходимо сделать прогноз развития фирмы, какие методы прогнозирования необходимо использовать и в чем их суть.
5

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ

ПЛАН 1. Проблема занятости 3 2. Рынок рабочей силы 5 2.1. Регулирование рынка рабочей силы 6 2.2. Дерегулирование рынка рабочей силы 9 2.3. Флексибилизация рынка рабочей силы 10 3. Особенности формирования рынка рабочей силы в Украине 11 Список использованной литературы 13
6

Вплив античної культури на творчість європейських митців та філософів

Вступ. 3 1. Вплив античної культури на творчість європейських митців та філософів. 5 2. "Аполлонічне" та "діонісійське" начала в культурі та їх розуміння Ф. Ніцше та В. Іванова. 7 3. Міфотворність та філософія символізму. 17 4. Філософсько-художнє осмислення міфологічних героїв в творах представників реалізму. 21 Висновки. 25 Список використаної літератури 26
7

Вплив внутрішніх інвестицій на економічне зростання в Україні

1. Причини розбалансованості економіки України 3 2. Внутрішні інвестиції у вітчизняній економіці 8 3. Перспективи активізації інвестиційного процесу у вітчизняній економіці 15 Список літератури: 23
8

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

Вступ. 3 1. Поняття цінової політики. 5 1.1. Цінова політика підприємства. 5 1.2. Етапи проведення цінової політики. 7 1.3. Цілі цінової політики. 8 2. Аналіз ціноутворюючих факторів. 11 2.1. Попит як один з ціноутворюючих факторів. 11 2.2. Вплив пропозиції на ціну продукції. 13 2.3. Рівновага ціни, попиту та пропозиції. 14 2.4. Вплив цінової еластичності попиту на загальний прибуток і реакція покупців. 15 2.5. Поняття цінової конкуренції. 19 2.6. Учасники каналів товароруху та динаміка ціни виробництва товару. 23 3. Оцінка витрат виробництва. 25 3.1. Класифікація витрат. 25 3.2. Беззбитковість виробництва, крапка беззбитковості. 27 4. Вибір методу ціноутворення 33 5. Цінова політика готелю “Шахтар”. 44 6. Економічна ефективність ринку туристичних послуг в Україні. 56 Висновок. 70 Список використаної літератури. 72
9

Вплив забруднення атмосфери на живі організми

1. Вплив людського суспільства на навколишнє серидовище 3 2. Забруднення атмосфери 6 3. Наслідки забруднення атмосфери 9 Література 11
10

Вплив зміни у доході на споживання. Криві Ангеля

ПЛАН 1. Вплив зміни у доході на споживання. Криві Ангеля 3 2. Поняття дисконтної величини та дисконтування 6 Задача 1. 8 Задача 2. 8 Задача 3. 9 Список використаної літератури 12
11

Вплив кадрової політики на стратегію підприємства

Література 1. Економіка України: десять років реформ./ За ред. З.Ватаманюка. Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2001 р. 2. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 16, М.: ИНФРА-М, 1999. - 360с. 3. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке, М:Издательство: Вильямс, 2000 р. 4. Питер Ф. Друкер, Эффективное управление; экономические задачи и оптимальные решения, М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998 - 288 5. Пристанева А.А. “Ринок праці: зайнятість і безробіття” , Київ, 1993 р. 6. Травин В.В., Дятлов В.А., Менеджмент персонала предприятия, М.: Дело, 2000. - 272с. 7. Управление персоналом, под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, М.: ЮНИТИ, 2000. - 423с.
12

Вплив кадрової політики на стратегію підприємства

Зміст Вплив кадрової політики на стратегію підприємства 3 Висновки 10 Література 11
13

Вплив паління на здоров’я людини

Вступ 2 Вплив паління на здоров’я людини 3 Методи боротьби з тютюнопалінням 6 Висновки 9 Список використаної літератури 10
14

Вплив податку на прибуток на фінансово-господарську діяльність підприємства ВАТ «Кримдержоздоровниця»

1. Характеристика діяльності підприємства ВАТ «Кримдержоздоровниця» 3 2. Вплив податку на прибуток на фінансово-господарську діяльність підприємства 14 3. Напрямки ефективного подолання негативних наслідків податку на прибуток в діяльності підприємства ВАТ «Кримдержоздоровниця» 24 Висновок 31 Список використаної літератури 39
15

Вплив податку на прибуток на фінансово-господарську діяльність підприємства ВАТ «Кримдержоздоровниця»

План 1. Характеристика діяльності підприємства ВАТ «Кримдержоздоровниця» 3 2. Вплив податку на прибуток на фінансово-господарську діяльність підприємства 14 3. Напрямки ефективного подолання негативних наслідків податку на прибуток в діяльності підприємства ВАТ «Кримдержоздоровниця» 27 Висновок 32 Список використаної літератури 40
16

Вплив різних факторів на зміну рівноважної кількості товару на ринку

1. Вплив різних факторів на зміну рівноважної кількості товару на ринку….2 2. Рівновага споживача: кардиналістський та ординалістський підходи……3
17

Вплив розміру і структури фінансових ресурсів на кінцеві результати дільності підприємства

18

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК

Вступ 3 1. Сутність поняття “розвиток особистості” 4 2. Фактори соціального середовища, які впливають на становлення та розвиток особистості 7 3. Вплив соціально-виховних інститутів на процес соціального становлення особистості 9 Висновки 13 Література 15
19

Вплив фінансів на суспільне виробництво

ПЛАН Вступ 3 1. Фінанси і економіка держави. Роль фінансів у державному регулюванні 4 2. Структурний взаємозв’язок між фінансами і виробництвом 12 2.1. Вплив національних грошей 15 2.2. Вплив іноземної валюти 16 2.3. Вплив податків 19 2.4. Загальна дія фінансового механізму 20 3. Фінанси і соціально-економічна стабільність 22 Висновки 26 Література 28
20

ВПЛИВ ХРИСТИАНСТВА НА КУЛЬТУРУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

ПЛАН 1. Особливості християнського світогляду. 2. Християнство і розвиток просвітництва. 3.Книга як фундамент збереження і передачі джерел християнської письменної культури. 4. Вплив християнства на становлення освіти. Діяльність церковних братств. 5. Християнство і розвиток літератури і художньої культури.
21

ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
22

ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
23

Вподобання споживача, їх види та порядок надання переваг

1. Вподобання споживача, їх види та порядок надання переваг. 2 2. Порівняльна оцінка ефективності основних ринкових структур. 7
24

Все по целюліт

Передмова 3 1. Фактори, через які з’являється целюліт 4 1.1. Неправильне харчування 5 1.2. Стреси 8 1.3. Кровообіг 10 1.4. Інші чинники 13 2. Процес розвитку целюліту 18 Використана література: 20
25

Всенародна боротьба в тилу фашистських окупантів

План Вступ 3 Ι. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні 4 ΙΙ. Всенародна боротьба проти фашистів на окупованій території України. Створення та діяльність ОУН-УПА 7 ΙΙΙ. Внесок партизанського руху у справу визволення України від німецько-фашистських загарбників 11 Висновок 13 Література 14

Бесплатные контрольные работы 676 - 700 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua