Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

ДИПЛОМНА РОБОТА З теми: ПР як частина маркетингових комунікацій

План Вступ 3 І. Теоретичні положення паблік рілейшнз 6 1.1. Історія виникнення паблік рілейшнз 6 1.2. Закордонний досвід в розвитку ПР 11 IІ. Роль і місце паблік рілейшнз в системі маркетингових комунікацій 24 2.1. Основні елементи маркетингової діяльності 24 2.2. Маркетингова політика комунікацій 31 2.3. Загальні принципи ПР в системі маркетингових комунікацій 38 ІІІ. Маркетингові комунікації на регіональному рівні 47 3.1. Вивчення ринку харчових продуктів в регіоні (Житомирська обл.) 47 3.2. Аналіз форм і методів ПР, що використовують на МП “Росава” 53 Висновки та пропозиції 59 Додатки 62 Додаток 1. 62 Додаток 2. 63 Література 64
2

Дипломна робота з теми: Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ “Тоналіто-інтур

Зміст Вступ 3 1. Загальні принципи формування стратегії розвитку туризму 5 1.1. Стратегії зростання туризму 5 1.2. Побудування стратегії розвитку керівництвом турфірми 11 1.3. Фактори зростання ефективності туризму 18 2. Роль економічного планування економічного розвитку в підвищенні доходності туристичного підприємства 26 2.1. Загальна техніко-економічна характеристика турфірми ТОВ "Тоналіто -Інтур" 26 2.2. Джерела прибутку в туризмі 36 2.3. Фактори зростання прибутку туристичної фірми 53 3. Стратегічне управління туристським продуктом 60 3.1. Планування туристського продукту 60 3.2. Маркетинг і збут туристських послуг 67 3.3. Вплив інновацій на економічний розвиток туристичної фірми 78 Висновки 85 Література 94
3

Дипломна робота На тему: Невербальні комунікації в ПР

План Вступ 3 І. Поняття і сутність комунікації 5 1.1.Основи комунікаційної теорії. 5 1.2.Організація простору і часу комунікативного процесу. 10 ІІ. Невербальні елементи комунікації 18 2.1.Поводження і прямування 18 2.2. Формування культури одягу ПР-мена. 24 2.3.Використання жестової комунікації в ПР. 41 2.4.Аналіз індивідуальних реакцій і індивідуального поводження 52 2.5.Особливості невербального спілкування різних народів 63 Висновки 68 Література. 72 Додатки 76
4

Дипломна робота на тему: “Управління збутовою діяльністю в системі маркетингу

Зміст. І.Вступ ІІ. 1. Основні елементи маркетингового комплексу підприємства 1.1.Менеджмент в системі маркетингу 1.2.Маркетингова діяльність на підприємстві, яке виробляє товари промислового призначення виробництва 1.3.Збутова діяльність підприємства в маркетинговому середовищі 1.4.Рекламна діяльність в системі збуту 1.5.Управління системою якості на підприємстві 2.Маркетингове дослідження збутової діяльності ВАТ "Завод Сантехнічних заготовок" 2.1.Дослідження ринків збуту ВАТ 2.2.Дослідження підприємств - конкурентів і цінова політика. 2.3.Дослідження по удосконаленню системи якості продукції 2.4.Рекламна діяльність підприємства 2.5. Управління збутом на підприємстві. 3. Рекомендації та пропозиції ІІІ.Висновки.
5

ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ:МІСЦЕ РИТОРИКИ В ПР-ДІЯЛЬНОСТІ

ВСТУП …………………………………………………………………….. С. 3 Розділ I НАУКА РИТОРИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОМУНІКАЦІЙ………..С. 6 I.1 Передумови відродження риторики у сьогоденні………С. 6 I.2 Історія розвитку риторики і красномовства…………….С. 10 I.3 Сутність риторики, та її зв'язок з іншими науками……. С. 15 Розділ II РИТОРИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ…………………………………….…С. 22 II.1 Вимоги до промови і промовця……………………….… С. 22 II.2 Структура виступу……………………………………..… С. 30 II.3 Технологічні засоби подання виступу………………….. С. 41 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………С. 41 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………..С. 58
6

ДИПЛОМНА РОБОТА На тему:“Взаємозв’язок цивільного права з іншими

План: ВСТУП 3 Розділ 1. Цивільне право в системі права України. 4 1.1. Сутність та структура цивільного права як галузі права. 4 1.2 Цивільно правове регулювання суспільних відносин 10 1.3 Аналогія цивільного права та інших галузей права 14 РОЗДІЛ 2. Аналіз взвамодії цивільного права з іншими галузями права України. 23 2.1 Господарське право та його вплив на цивільни правовідносини 23 2.2 Ланки адміністративного права в цивільному законодавстві 26 2.3 Галузь трудового права в цивільних правовідносинах 55 2.4 Порушення цивільного кодексу та його наслідки в кримінальному праві 61 Розділ ІІІ . Шляхи розвитку взаємодії різних галузей права в Україні. 64 3.1 Напрямки удосконалення юредичного складу видів покарань в цивільному і кримінальному праві. 64 3.2 Формування і розвиток системи захисту інтелектуальної власності в трудовому праві. 70 ВИСНОВКИ 74 Література: 75
7

ДИПЛОМНА РОБОТА Податок на додану вартість та його вплив на фінансовий стан підприємства

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність податку на додану вартість 5 1.1. Історія розвитку податку на додану вартість. 5 1.2. Економічна природа непрямих податків 9 1.3. Становлення податку на додану вартысть на Україні 20 Розділ 2. Вплив податку на додану вартість на фінансовий стан підприємства 33 2.1. Організаційно-економічна характеристика досліджуємого підприємства 33 2.2. Аналіз розвитку оподаткування підприємств непрямими податками 35 2.3. Характеристика непрямих податків, сплачуваних ПП “Лекта” 53 2.4. Вплив ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємства 66 Розділ 3. Удосконалення податку на додану вартість 73 3.1. Удосконалення порядку сплати ПДВ 73 3.2. Удосконалення ставки оподаткування податком на додану вартість 80 Висновки 87 Літератури 95 Додатки 98
8

Дипломна робота Подорожі залізничним транспортом у структурі діяльності туристичного підприємства “ІнТурс-Київ”

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 6 1.1.Турагентства як суб'єкти сучасної індустрії подорожей 6 1.2. Порівняльна характеристика використання транспортних засобів для здійснення турів 9 1.3.Загальні питання безпеки туристів під час подорожей 19 1.4.Специфіка турів залізницею 28 РОЗДІЛ 2.ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДОРОЖЕЙ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 35 2.1.Фінансово - господарська характеристика туристичної фірми “ІнТурс-Київ” 35 2.2.Організація подорожей залізничним транспортом 49 2.3.Аналіз використання залізничного транспорту в діяльності туристичного підприємства “ІнТурс-Київ” 55 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДОРОЖЕЙ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 72 3.1. Вдосконалення організації залізничного туризму з урахуванням зарубіжного досвіду 72 3.2. Формування системи ринкового просування туристичного продукту. 75 3.3.Визначення провідних факторів, що обумовлюють розвиток подорожей залізничним транспортом 92 ВИСНОВКИ 100 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 106
9

Дипломна робота “Міфопоетичний аналіз казок А.С.Пушкіна

План. І. Вступ. ІІ. Міфопоетичний аналіз сказок А.С.Пушкіна. 1. Міфопоетична традиція в поясненні природи уяви. 2. Казкові образи Пушкіна - предмет для міфопоетичного аналізу. 3. Джерела казок Пушкина. 3.1. Походження, значення імен і назв в казках Пушкіна. 3.2. Вплив російського фольклору на формування уяви поета. 3.3. Сприйняття персонажів народного фольклору А.С. Пушкіним. 3.3.1. Персонаж Баби Ягі. 3.3.2. Образ Кащея. 3.3.3. Дуалізм персонажа Чорномора в «Сказке о царе Салтане» і в поемі «Руслан і Людмила». 3.4. Пушкінські казки в російській літературі - як привабливий і таємничий острів Буян в народних переказах. 4.. Погляд медиевиста на походження казок Пушкіна. 4.1. Використання в казках Пушкина методу «вкорінення» іноземного матеріалу в російський культурний грунт шляхом з'єднання фольклорних іноземних і національних форм на прикладі поеми «Руслан і Людмила». 4.2. Розробка Пушкіним методів творчої інтеграції у вітчизняну культуру іноземного матеріалу іншої епохи на прикладі казкової поеми «Русалка» (1829-1832 роки). 4.3. «Сказка о царе Салтане» (1831). Запозичення ідеї міфічного острова. 4.4. «Сказка о золотом петушке» (1834). Міфологічний образ чарівного птаха . 4.5. Оригінальність Пушкинських ідей. 5. Місце Пушкинського ідеалу зовнішньої краси жінки в міфологічній уяві поета.. 6. Місце фінського фольклору в казкових поемах Пушкина. ІІІ. Висновок.
10

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ Заходи МВФ щодо запобігання кризам у країнах з перехідною економікою”

Зміст Вступ 3 Розділ І. Сутність та значення МВФ в системі міжнародних фінансово-кредитних відносин 5 1.1 Історія створення МВФ 5 1.2 Значення та особливості функціонування МВФ 12 1.3 Методи та шляхи співробітництва МВФ з країнами з перехідною економікою 26 Розділ ІІ. Аналіз діяльності МВФ щодо запобігання криз у країнах з перехідною економікою 45 2.1. Економічна політика МВФ у країнах з перехідною економікою: загальна характеристика. 45 2.2. Діяльність МВФ в Україні 55 2.3. Діяльність МВФ в Росії 66 2.4. Діяльність МВФ у інших країнах з перехідною економікою 80 Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення впливу МВФ на країни з перехідною економікою та перспективи їх співробітництва 91 3.1. Система раннього попередження криз 91 3.2. Проблеми Міжнародного валютного фонду 96 3.3. Перспективи співпраці Міжнародного валютного фонду з країнами з перехідною економікою 102 Висновки 112 Список літератури 115
11

Дипломний проект Тема: Стратегічне планування економічного розвитку підприємства на прикладі туристичної фірми ЗАТ "ТОНАЛІТО

Вступ 3 1.Загальні принципи формування стратегії розвитку туризму. 5 1.1.Стратегії зростання туризму. 5 1.2.Побудування стратегії розвитку керівництвом турфірми. 12 1.3.Фактори зростання ефективності туризма. 19 2.Роль економічного планування економічного розвитку в підвищенні доходності туристичного підприємства. 28 2.1.Загальна техніко-економічна характеристика турфірми ЗАТ “ТОНАЛІТО” 28 2.2. Джерела прибутку в туризмі 28 2.3.Фактори зростання прибутку туристичної фірми. 47 3.Стратегічне управління туристським продуктом. 54 3.1.Планування туристського продукта. 54 3.2.Маркетинг і збут туристських послуг. 62 3.3.Вплив інновацій на економічний розвиток туристичної фірми. 75 Висновки 82 Література 83
12

Дипломний проект. Захист авторських прав в міжнародному приватному праві.

Вступ 1. Міжнародна охорона авторських та суміжних прав – загальні положення. 1.1. Охорона і предмет охорони за авторським правом. 1.2. Виключні права автора та осіб, які мають авторські права. 1.3. Суміжні права. 1.4. Обмеження захисту авторським правом. 2. Міжнародні правові акти, які регулюють відносини в галузі охорони авторських прав. 2.1. Становлення та розвиток відносин по охороні авторського права згідно Бернської конвенції. 2.2. Аналіз Бернської конвенції в редакції Паризької конференції і порівняння її положень з Всесвітньою конвенцією. 2.3. Римська конвенція та спеціальні конвенції у сфері охорони суміжних прав. 2.4. Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав. 2.5. Захист інтелектуальної власності (авторських і суміжних прав) і угода ТРИПС. 2.6. Директиви Ради Європи з питань авторських та суміжних прав 3. Захист авторських прав на Україні. Приведення українського законодавства до міжнародних стандартів. 4. Актуальні проблеми захисту авторських та шляхи їх подолання. 4.1. Незаконне використання і порушення авторського права 4.2. Наслідки піратства. 4.3. Виробництво оптичних дисків на Україні: проблема піратства. Висновки. Література
13

Директорія

План. 1. Влада Директорії УНР. Внутрішня політика Директорії. 2. Переїзди Директорії. 3. Україна під російською окупацією. 4. Кам'янецька доба.. 5. Взаємини урядів ЗУНР та УНР. 6. Похід військ ЗУНР та УНР на Київ. 7. Війна з військами генерала Денікіна. 8. Зимовий похід і доля УГА. 9. Варшавський договір та його наслідки для Східної Європи. 10. Ризький договір. Припинення легального існування Директорії.
14

Дискретні та неперервні випадкові величини

Дискретні та неперервні випадкові величини
15

Дифракция света

n/a
16

Діалекти української мови

Назва роботи Діалекти української мови Розділ Українська мова Вид роботи Матеріал Кількість сторінок 9 Ціна 0 Зміст Діалектні та професійні слова 2 Діалектні слова 2 Професійні слова 5 Характеристика найпоширеніших діалектів української мови 7 Література 9
17

Діалекти української мови. Діалектні та професійні слова

Назва роботи Діалекти української мови. Діалектні та професійні слова Розділ Українська мова Вид роботи Матеріал Кількість сторінок 9 Ціна 0 Зміст Без змісту
18

Ділова українська мова

1. Закон України про мову, стаття 10 Конституції України 4 2. Заборони української мови у 18, 19, 20 ст. 4 3. Офіційно-діловий стиль та його риси 5 4. Документ, як основний вид ділового тексту 6 5. Писемне мовлення. Усне мовлення, його різновиди і особливості (телефонні розмови, прийом, відвідання, публічний виступ) 7 6. Загальні вимоги до мови документів 8 7. Граматична форма документів. Логічна послідовність у документах. Етикет ділових паперів 9 8. Деякі особливості використання займенників. Перехід різних частин мови в займенниках 11 9. Складні випадки керування в службових документах 12 10. Числівники, займенники, дієслова в діловому мовленні 13 11. Деякі випадки правопису в документах 15 12. Складноскорочені слова і абревіатури в українському справочинстві 16 13. Синтаксис ділових паперів 17 1. Орфографія (Написання м’якого знаку, апострофа, правопис префіксів, подвоєння приголосних, спрощення в групах приголосних, правопис слів іншомовного походження, прізвищ, імен, по батькові, правопис власних назв) 18 2. Морфологія. (Особливості відмінювання іменників, прикметників, числівників.) Утворення ступенів порівняння прикметників. Правопис прислівників, сполучників, числівників, прийменників, часток. 22 3. Синтаксис. (Тире між підметом і присудком, розподілові знаки при однорідних членах речення, відокремлених значеннях, додатках і обставинах, при уточнювальних членах речення. При звертаннях, при вставних словах і словосполученнях, реченнях вставних компонентах, словах-реченнях. Розділові знаки у складносурядних, складнопідрядних і безсполучникових реченнях.) 27 Оформлення документів 30 1. Документи, щодо особового складу: заява, автобіографія, характеристика 30 2. Інформаційні документи: службові листи, адреса, телеграма, довідка, доповідна і пояснювальна записка, протокол, резолюція, звіт, оголошення. 31 3. Документи господарсько-договірної діяльності: договір, трудова угода. 33 4. Обліково-фінансові документи: таблиці, список, накладні, акт, доручення, розписка. 34 Література 36
19

Ділове спілкування

Назва роботи Ділове спілкування Розділ Ділове спілкування Вид роботи Контрольна Кількість сторінок 15 Ціна 0 Зміст Вступ 3 1. Ділове спілкування і його особливості 4 а) Загальна ціль спілкування 4 б) Вертикальні та горизонтальні відносини 5 2. Види ділового спілкування 6 а) Прийом на роботу та інтерв’ю 6 б) Ділова бесіда 7 в) Дисциплінарне зауваження 10 г) Звільнення з роботи 10 3. Форма спілкування 11 а) Колективне спілкування 11 б) Індивідуальне спілкування 12 Висновки 14 Література: 15
20

Ділове спілкування з погляду психології

Вступ 2 Ділове спілкування з погляду психології 3 Стратегія і тактика ділового спілкування 5 Засоби ділового спілкування 7 Висновки 16 Список використаної літератури 18
21

Ділові видання як джерело системи управління

План Вступ 3 Інформаційні продукти та послуги 4 а) друковані довідники 4 б) ділова періодика 6 в) інформаційні продукти - банки та бази даних (БД) на дискетах 7 Висновок 8 Література 9
22

Ділові ігри

Ділові ігри
23

Дія адміністративно-правових норм

ПЛАН Вступ 3 1. Адміністративно-правові норми 3 2. Структура адміністративно-правової норми 4 3. Види адміністративно-правових норм 5 4. Реалізація адміністративно-правових норм 7 Висновок 8 Список використаної літератури 9
24

Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб

Назва роботи Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб Розділ Право Вид роботи Матеріал (Увага законодавча база застаріла) Кількість сторінок 28 Ціна 0 Зміст Вступ 3 1.Поняття нормативно-правового акта 6 2. Поняття закону та його дія у часі, просторі і за колом осіб 10 3.Підзаконні нормативно-правові акти, види та їх дія в часі, просторі та за колом осіб 15 Висновки 25 Література 28
25

Діяльність Адама Сміта

Діяльність Адама Сміта

Бесплатные контрольные работы 876 - 900 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua