Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

10.04.2017
АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
04.09.2014
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
10.09.2013
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
26.10.2012
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
13.09.2011
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 
Бесплатные контрольные работы:
1

Еволюція художніх стилей декоративнйї косметики

ВСТУП 2 1. Еволюція художніх стилей декоративнйї косметики. 3 1.1. Античність 3 1.2. Від середніх сторічч до класицизму 10 1.3. XX сторіччя. 14 2. Характеристика естетичних властивостей декоративної косметики. 17 ЗАКЛЮЧЕННЯ 21 Література: 23
2

Екологічна система

1. Екологічна система 3 2. Фактори, які впливають на екологічну систему 4 3. Фактори, які впливають на екологічну систему 6 4. Збереження природи екологічних систем 8 Література 10
3

Екологічний стан Оболоні

План Вступ 3 1. Вплив господарської діяльності людини на довкілля 4 2. Проблема питної води 6 3. Екологічний стан оболонських озер 7 4. Турбота про здоров’я жителів Оболоні 9 5. Досвід Оболоні у вирішенні екологічних проблем 11 Заключення 13 Література 14
4

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР

1. Фактори, які призвели до екологічної кризи 3 2. Намагання поліпшити екологічну ситуацію у світі 9 Список використаної літератури 13
5

Екологічні і економічні проблеми

Вступ / Екологічні і економічні проблеми / Висновки / Використана література
6

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО КРУГООБІГУ

1. Роль фотосинтезу в кругообігу речовин в природі та для життєдіяльності людства…………………………………...3 2. Цикл вуглецю, кисню та кругообіг життя як основа розвитку та існування біосфери ...............……………….…...6 3. Вплив антропогенного фактора стан і еволюцію біосфери...............…………………………........................…..9 4. Шляхи вирішення проблем, що пов’язаних з порушенням фотосинтетичного кругообігу…………………11 Список використаних джерел………………………………..14
7

Екологічні фактори, що погіршують стан довкілля

1. Екологічні фактори, що погіршують стан довкілля. 2. Види платежів за використання природних ресурсів. 2.1 Плата за землю 2.2 Збори за використання природних ресурсів 2.3 Плата за забруднення атмосфери 3. Стратегічні напрямки державної політики України у галузі охорони атмосферного повітря СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
8

Екологічно "чистий" транспорт

1. Екологічно "чистий" транспорт. 3 2. Екологічно "чиста" енергетика. 8 3. Утилізація відходів промисловості. 11 4. Ресурсозбереження та рекультивація літосфери. 13 Список використаної літератури 16
9

Екологія

1. Функції природних об'єктів в біосфері 3 2. Протиріччя між економічними та екологічними інтересами 5 Література 7
10

Еколого-економічні проблеми в розвитку АПК України

ПЛАН Вступ 3 1.Сутність і особливості формування АПК 4 1.1.Галузева структура АПК 5 1.2.Сільське господарство — основна ланка АПК 6 1.3.Галузева структура сільського господарства 7 2.Вплив природних і соціально-економічних чинників на розвиток АПК 10 2.1.Несприятливі фізико-географічні процеси і явища 13 2.2.Трудові ресурси і їх вплив на розвиток АПК України 18 Висновок 22 Список використаної літератури 24
11

Еколого-економічні проблеми південних областей України

ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ ПІВДЕННОГО РАЙОНУ 5 РОЗДІЛ II. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ 8 РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 15 3.1. Екологічний аспект розміщення продуктивних сил в Південному регіоні 15 3.2. Використання альтернативних джерел енергії 19 3.3. Еколого-економічна реструктуризація сільського господарства 21 3.4. Еколого-економічні проблеми Чорного моря 26 ВИСНОВКИ 28 ЛІТЕРАТУРА 32
12

Еколого-економічні проблеми транспорту

1. Вступ 3 2. Характеристика транспортного комплексу України. 5 2.1. Залізничний транспорт України. 6 2.2. Автомобільний транспорт України. 8 2.3. Морський транспорт. 9 2.4. Річковий транспорт України. 11 2.5. Повітряний транспорт. 12 2.6. Турбопровідний транспорт України. 12 3. Еколого-економічні проблеми розвитку транспортної системи України. 15 4. Висновок. 18 Список використаної літератури 20
13

Економетричний аналіз виробництва

Економетричний аналіз виробництва
14

Економетричний аналіз виробництва і витрат

Економетричний аналіз виробництва і витрат
15

Економіка

1.Фінансовий ринок 2 Висновки 4 2. Особливості розвитку сільського господарства 5 Висновки 10 3. Досконала (вільна) конкуренція: спонукальні мотиви, суть та форми 11 Висновки 15 Література 17
16

Економіка країн Бенілюксу та її місце в світовому господарстві та ЄС

Вступ. Розвиток економіки країн Бенілюксу. Розділ І. Особливості економічного розвитку Бельгії. 1. Коротка інформаційна довідка про країну. 2. Економіка Бельгії. Розділ ІІ. Соціально-економічний розвиток Нідерландів. 1. Нідерланди. Коротка інформаційна довідка. 2. Економіка Нідерландів. Розділ ІІІ. Специфіка економіки Люксембурга. 1. Коротка інформаційна довідка. 2. Економіка Люксембургу. 3. Реєстрація компаній в Люксембурзі. Заключення. Список використаної літератури.
17

Економіка підприємств

План 1. Загальна характеристика виробничих фондів 3 2. Методичні підходи і система показників ефективності відтворення та рівня використання основних і оборотних фондів 12 3. Задача 22 Список використаної літератури 25
18

Економіка підприємства

1. Визначення економічних ресурсів і ресурсного потенціалу підприємства 3 2. Система інформаційного та організаційного забезпечення процесу планування економічної діяльності підприємства 4 Література: 6
19

Економіка підприємства

1. Сучасні тенденції залучення і використання фінансових інвестицій у чинній системі господарювання України 3 2. Санація господарюючих суб'єктів: цілі, механізм, державна політика 5 3. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники підвищення 7 Використані джерела 9
20

Економіка підприємства _

Складові елементи ринкової інфраструктури 3 Задача 8 Використана література 9
21

Економіка праці

Зміст Завдання 1 2 Завдання 2. Сформулюйте положення, якими характеризується формальна система управління персоналом. 2 Завдання 3. Назвіть п'ять груп функцій управління персоналом фірми 3 Завдання 4. Дайте визначення міжнародного ринку праці 4 Завдання 5. Які існують шляхи спільних дій профспілок різних країн в умовах глобалізації економіки? 10 Завдання 6. У чому сутність трудового потенціалу і чим він відрізняється від трудових ресурсів? 13 Завдання 7. У чому полягає суть порівняльного способу встановлення норм праці? 15 Завдання 10. Що слід розуміти під поняттям "управління продуктивністю"? 18 Завдання 12 20 Література 21 Завдання, які не було вирішено: 22 Завдання 8. 22 Завдання 9. 22 Завдання 11 22
22

економіка праці

1. Поняття показники рівня і методи прогнозування підвищення продуктивності праці 2 2. Мотивація трудової діяльності форми і системи оплати праці 7 Література 12
23

Економіка, політика і право

24

Економічна безпека фірми: сучасна характеристика, оцінка і напрямки забезпечення її належного рівня

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Економічна безпека підприємства: сучасна характеристика 5 1.1 Поняття і сутність економічної безпеки підприємства 5 1.2 Зведення, що можуть складати комерційну таємницю підприємства 8 1.3 Стратегічно важливі дані, володіння якими може вплинути на економічну безпеку фірми 10 РОЗДІЛ 2. Основні загрози економічній безпеці промислового підприємства в сучасних умовах 14 2.1 Вплив сучасних трансформаційних перетворень в економіці України на стан економічної безпеки підприємств 14 2.2 Задачі державної науково-промислової політики в галузі забезпечення економічної безпеки 17 2.3 Взаємозв’язок національної економічної безпеки з економічною безпекою підприємств 19 2.4 Економічна безпека промислових підприємств на сучасному етапі. Основні погрози 22 РОЗДІЛ 3. Оцінка і напрямки забезпечення відповідного рівня економічної безпеки підприємства 24 3.1 Стратегія економічної безпеки підприємства 24 3.2 Показники й індикатори економічної безпеки підприємства 25 3.3 Класифікація й оцінка економічної безпеки підприємства 26 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
25

Економічна безпека фірми: сучасна характеристика, оцінка і напрямки забезпечення її належного рівня

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Економічна безпека підприємства: сучасна характеристика 5 1.1 Поняття і сутність економічної безпеки підприємства 5 1.2 Зведення, що можуть складати комерційну таємницю підприємства 8 1.3 Стратегічно важливі дані, володіння якими може вплинути на економічну безпеку фірми 10 РОЗДІЛ 2. Основні загрози економічній безпеці промислового підприємства в сучасних умовах 14 2.1 Вплив сучасних трансформаційних перетворень в економіці України на стан економічної безпеки підприємств 14 2.2 Задачі державної науково-промислової політики в галузі забезпечення економічної безпеки 17 2.3 Взаємозв’язок національної економічної безпеки з економічною безпекою підприємств 19 2.4 Економічна безпека промислових підприємств на сучасному етапі. Основні погрози 22 РОЗДІЛ 3. Оцінка і напрямки забезпечення відповідного рівня економічної безпеки підприємства 24 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

Бесплатные контрольные работы 951 - 975 з 4183
<<< Предыдущие контрольные работы   ||   Следующие контрольные работы>>>
Все контрольные работы:
| 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-175 | 176-200 | 201-225 | 226-250 | 251-275 | 276-300 | 301-325 | 326-350 | 351-375 | 376-400 | 401-425 | 426-450 | 451-475 | 476-500 | 501-525 | 526-550 | 551-575 | 576-600 | 601-625 | 626-650 | 651-675 | 676-700 | 701-725 | 726-750 | 751-775 | 776-800 | 801-825 | 826-850 | 851-875 | 876-900 | 901-925 | 926-950 | 951-975 | 976-1000 | 1001-1025 | 1026-1050 | 1051-1075 | 1076-1100 | 1101-1125 | 1126-1150 | 1151-1175 | 1176-1200 | 1201-1225 | 1226-1250 | 1251-1275 | 1276-1300 | 1301-1325 | 1326-1350 | 1351-1375 | 1376-1400 | 1401-1425 | 1426-1450 | 1451-1475 | 1476-1500 | 1501-1525 | 1526-1550 | 1551-1575 | 1576-1600 | 1601-1625 | 1626-1650 | 1651-1675 | 1676-1700 | 1701-1725 | 1726-1750 | 1751-1775 | 1776-1800 | 1801-1825 | 1826-1850 | 1851-1875 | 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2025 | 2026-2050 | 2051-2075 | 2076-2100 | 2101-2125 | 2126-2150 | 2151-2175 | 2176-2200 | 2201-2225 | 2226-2250 | 2251-2275 | 2276-2300 | 2301-2325 | 2326-2350 | 2351-2375 | 2376-2400 | 2401-2425 | 2426-2450 | 2451-2475 | 2476-2500 | 2501-2525 | 2526-2550 | 2551-2575 | 2576-2600 | 2601-2625 | 2626-2650 | 2651-2675 | 2676-2700 | 2701-2725 | 2726-2750 | 2751-2775 | 2776-2800 | 2801-2825 | 2826-2850 | 2851-2875 | 2876-2900 | 2901-2925 | 2926-2950 | 2951-2975 | 2976-3000 | 3001-3025 | 3026-3050 | 3051-3075 | 3076-3100 | 3101-3125 | 3126-3150 | 3151-3175 | 3176-3200 | 3201-3225 | 3226-3250 | 3251-3275 | 3276-3300 | 3301-3325 | 3326-3350 | 3351-3375 | 3376-3400 | 3401-3425 | 3426-3450 | 3451-3475 | 3476-3500 | 3501-3525 | 3526-3550 | 3551-3575 | 3576-3600 | 3601-3625 | 3626-3650 | 3651-3675 | 3676-3700 | 3701-3725 | 3726-3750 | 3751-3775 | 3776-3800 | 3801-3825 | 3826-3850 | 3851-3875 | 3876-3900 | 3901-3925 | 3926-3950 | 3951-3975 | 3976-4000 | 4001-4025 | 4026-4050 | 4051-4075 | 4076-4100 | 4101-4125 | 4126-4150 | 4151-4175 | 4176-4200 |
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2010   |   Создание сайта - vbs.com.ua